Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Schuttelaar & Partners op Springtij '22

Collega's van Schuttelaar & Partners op Springtij Forum, Terschelling

Afgelopen week was Schuttelaar & Partners op Springtij. Dit meerdaags evenement brengt elk jaar politici, wetenschappers, banken, het bedrijfsleven, overheden e.a. samen om met elkaar in gesprek te gaan over een duurzame toekomst voor Nederland. Het waren bijzondere dagen, waarin mensen zochten naar (nieuwe) verbinding en oplossingen, in een omgeving van natuur en kunst.  

Verbinding 

Het thema van Springtij was dit jaar ‘In hoge golven koers houden’. We staan voor grote uitdagingen. Mensen voelen de urgentie tot handelen meer dan ooit. Echter, in tijden van hoge inflatie, schaarste, stijgende gasprijzen en oorlog kan het lastig zijn de ingezette koers vast te houden. Daarvoor hebben we een positief perspectief nodig en moeten we met elkaar blijven verbinden. We kunnen het niet alleen.  

Lang Leve Aarde 

Schuttelaar & Partners is als co-loods betrokken bij de programmering van het Tallship Lang Leve Aarde, een driejarig programma over voedsel. De essentie: een gezonde aarde is bodem voor goede gezondheid. Dit jaar programmeerden we vier sessies op het Springtij Forum.  

 

  1. In ons huidige (rechts)systeem zoeken we bij onrecht vaak naar ‘schuld’ om verantwoordelijkheid toe te wijzen. Sommige systemen zijn te complex en maken dit (bijna) onmogelijk. Caitlin Hafkamp (Schuttelaar & Partners) nam ons mee in de vraag: Wat als we stoppen met wijzen en kijken naar de toekomst, wie is dan verantwoordelijk?  

  1. Op Springtij besteedden we ook dit jaar aandacht aan ‘de bodem onder ons bestaan’. Onder leiding van Imke de Boer (hoogleraar Dieren en Duurzame Voedselsystemen, WUR) gingen we op safari in het land van Melkveehouderij Van Zwol op Terschelling. En zagen we hoe wetenschap en praktijk elkaar kunnen versterken.  

  1. Welke wensen hebben consumenten aan ons voedsel en hoe kunnen overheidsinstanties en bedrijven hieraan bijdragen? Suzanne van der Pijll (Schuttelaar & Partners) nodigde vier sprekers uit om dit te bespreken:  

  • Gilian Herpers (FNLI) ging in op de rol van bedrijven om te verduurzamen en benadrukte dat ze hier op tal van onderwerpen al mee bezig zijn.   
  • Marlijn Simons-Somhorst (PLUS) vertelde hoe supermarktketen PLUS duurzaam en gezond voedsel stimuleert en productgroepen volledig omschakelt naar een betere optie.  
  • Paulien van der Geest (Milieu Centraal) nam ons mee in de rol van keurmerken. Via de Keurmerkenwijzer laat Milieu Centraal zien welke keurmerken en logo’s wat zeggen over milieu, dier en/of mens.  
  • Veel bedrijven willen hun CO2-uitstoot reduceren en hierover communiceren. Jos Cozijnsen (Climate Neutral Group) liet zien hoe certificatie hierbij kan helpen.  
  1. Een oud Hollands gezegde luidt ‘de zuinigheid die de wijsheid bedriegt’, in deze sessie stonden we stil bij de kosten en baten van de voedseltransitie. En hoe die soms op verschillende plekken in het systeem zitten. Samen met Patrick Huntjens en Johan Vollenbroek bespraken we hoe we meer holistisch kunnen kijken om een goede kosten/baten afweging te kunnen maken.  

Reflectie omzetten in actie 

Een paar dagen op zo’n eiland geeft ruimte tot reflectie en laat ons beseffen dat actie hoognodig is. Maar laten we elkaar ook de ruimte geven, in hoge golven moet je daar af en toe ook op meedeinen. Om op die manier samen koers te houden naar een duurzame toekomst voor Nederland.    


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Caitlin Hafkamp