Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Nieuws

Hemelvaart thuis

- Hemelvaart thuis Zondagochtendzon in een verder verregende week. Een miljoen Nederlanders op de camping in de prut. En enkele miljoenen in de file. Woensdag 15.00 uur stond er al 450 kilometer. Op weg naar familie, meubelboulevard, occasionshow of pretpark. Met Hemelvaart ga je op pad. Een vierdaagse break om bij te...

Het uur U voor sprits, kano en gevulde koek

- Het uur U voor sprits, kano en gevulde koek Een week of vier geleden mocht ik op komen draven. Tijdens een chaotische en urenlange meeting werden plannen ontvouwd voor introductie van het ‘IK KIES BEWUST’ logo, een consumentenlogo om gezondere producten makkelijker te herkennen. De FNLI introductie was na 7 maanden...

Het songfestival in de EU

- Het songfestival in de EU Het Eurovisie Songfestival is weer voorbij. Finland heeft gewonnen met een bizarre act, maar eigenlijk vond ik dat wel geruststellend. De laatste jaren winnen Oost-Europese landen snel terrein door elkaar veel punten toe te kennen. Daar stonden we dan met onze alliantie met België. Nederlan...

Webverslag Maatschappelijk Café

- Dinsdag 16 mei vond het Maatschappelijk Café ‘Biobased economy: hype of ontwikkeling?’ plaats. Hier bleek dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komende zomer een pilot lanceert voor bedrijven die biomassa willen omzetten in energie of grondstoffen voor de chemische industrie. Daarnaast werd er ov...

Opwarmer voor het Maatschappelijk Café 'Biobased Economy: hype of ontwikkeling?'

- Weinigen kan het zijn ontgaan: de wereld raakt in de ban van de biomassa. Dreigende tekorten op de energiemarkt, internationale concurrentie in de landbouw, angst voor klimaatverandering en politieke onrust in het Midden-Oosten hebben de toepassing van agrarische energiebronnen vleugels gegeven. Ook de chemische indus...

Happiness als key performance indicator?

- Happiness als key performance indicator? Ik ben niet zo verslingerd aan columnisten. Schrijven is leuker. Maar er is één uitzondering. De economiecolumn van Frank Kalshoven in de Volkskrant. Elke zaterdag belicht hij op originele wijze kernthema’s uit onze samenleving. Ditmaal over het belang van geluk, naar aanleid...

Scherpe analyse Raad van State

- Scherpe analyse Raad van State Zo af en toe heb je dat wel eens. Een krantenartikel dat voor het eerst precies je gedachten verwoordt. Donderdag was het zover. Het jaarverslag van de Raad van State legt feilloos de vinger op het gebrekkig functioneren van de overheid. Vice voorzitter Herman Tjeenk Willink maakt zich...

Artikel - Verdeeldheid zaait wantrouwen

- In de diervoederindustrie blijven de incidenten elkaar opvolgen. Het gevolg is dat de sector keer op keer ter discussie staat in het publieke debat. Adviseur Kees-Jaap Hin stelt in een artikel in De Molenaar dat de serie incidenten niet primair wordt veroorzaakt door gebreken in de kwaliteitssystemen, maar door het fe...

Artikel - Durven kiezen voor nieuwe technologie

- In opinieblad Terra van Stichting Natuur en Milieu hebben Marcel Schuttelaar en adviseur Jochum Veerman een artikel geschreven over de terughoudendheid van Nederlandse milieuorganisaties als het gaat om de acceptatie van nieuwe technologiën

April 2006

Angst voor het onbekende

- Angst voor het onbekende Na een paneldiscussie voor de Voedsel en Warenautoriteit sprak ik een regionaal Veterinair Inspecteur. Hij bleek Irakees vluchteling te zijn. Een jaar of 10 in Nederland. Keihard gewerkt, dierenarts geworden en vervolgens een respectabel overheidsdienaar. Wat hij merkte van de discussie over...

Ongezonde trend

- Ongezonde trend Afgelopen dinsdag werd bevestigd wat op straat allang bekend was. De kranten schonken royaal aandacht aan een onderzoek van het CBS. Wat is er gebeurd met de miljarden euro’s die extra in de gezondheidszorg zijn geïnvesteerd? Twee keer zo veel managers, veel staf, maar nauwelijks handen aan het bed...

City Pier City 2006

- Twintig sportievelingen in knalgroene S&P-shirts aan de start van de Haagse City Pier City Loop. Het startschot voor de tien kilometer klinkt. We rennen richting Scheveningen en eindigen op het stijlvolle Lange Voorhout. Alle deelnemers van het S&P-team lopen geweldig. De foto’s bewijzen het.

Beter ten halve gekeerd

- Beter ten halve gekeerd,.. Afgelopen maand is duidelijk zichtbaar geworden dat de houding van de overheid over gentech gewassen veranderd is. In ’96 was het ministerie van VWS enthousiast over de komst van gentech soja. Erica Terpstra mocht de introductie aftekenen. Na campagnes van Greenpeace en Friends of the Eart...

Maart 2006

Verslag Maatschappelijk Café online

- “We gaan de Millenniumdoelen misschien niet halen, maar ze zijn wel van groot belang om te mobiliseren en richting te geven.”

Nieuw adres

- In de 7 jaar tijd die we op de Koninginnegracht hebben doorgebracht zijn we flink gegroeid. Met 50 medewerkers werd het erg krap. Inmiddels hebben we naast het Haags Communicatiemuseum een mooi pand gevonden. Per 27 maart luidt ons adres: Zeestraat 84 2518 AD Den Haag Onze overige contactgegevens blijven ongewijzi...

Time to move

- Time to move We startten in augustus ’95 in een kamer aan het fraaie Bankaplein. Ton Winkelman zag kansen voor een bureau in maatschappelijke communicatie. En ik zocht, na 15 jaar campagneleider bij ‘ideëel Nederland’ te zijn geweest, naar een nieuwe uitdaging. Op het snijvlak van commercieel en ideëel. Het begrip m...

Het voorrecht van dynamiek

- Het voorrecht van dynamiek “Het is een voorrecht in deze tijd te mogen leven. Technologie ontwikkelt zich zo enorm snel, fascinerend dat ik daar bij mag zijn”, aldus een wat kalende Engelse muzikant. Mijn zoon had een jamsessie georganiseerd. Zijn maatjes afkomstig uit 8 verschillende landen bespeelden vrolijk aller...

Driekwart van de burgers gaat stemmen

- Van de kiesgerechtigden zegt 75 procent te gaan stemmen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. De helft weet zo vlak voor de verkiezingen ook op welke partij de keuze valt. Bijna een derde van hen bepaalt zijn keuze op de lokale standpunten van de partij, terwijl 8,5 procent juist bewust kiest voor de partij wa...

Peter van Akkeren (FHV BBDO) en Schuttelaar & Partners

- Schuttelaar & Partners heeft een samenwerkingsverband gesloten met Peter van Akkeren. Peter was hiervoor actief als strategisch directeur van Proximity.

Ronald Hiel (Productschap MVO) naar Schuttelaar & Partners

- Per 1 januari is Ronald Hiel in dienst bij Schuttelaar & Partners als senior adviseur op het gebied van duurzaam ketenbeheer. Hiervoor was Ronald secretaris van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën. In die functie heeft hij zich o.a. bezig gehouden met imagoverbetering van geelvetproducten, het opzetten en voer...