Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Nieuws

Gastcolumn - Darwins Nightmare als nachtmerrie van ketenbeheer

- De column van deze week is geschreven door Michiel Korthals, hoogleraar Toegepaste Filosofie bij Wageningen Universiteit en Research Center en gaat over de film Darwins Nightmare die de verschrikkingen laat zien die zich afspelen aan de rand van hygiënische en verantwoorde voedselketens.

Darwins Nightmare

- Darwins Nightmare als nachtmerrie van ketenbeheer De film Darwins Nightmare laat de verschrikkingen zien die zich afspelen aan de rand van de verder schone, hygiënische en verantwoorde voedselketens. Ergens ver weg langs het Victoriameer in Afrika, waar vissen gevangen en schoon gemaakt worden loopt een haarscherpe...

Oktober 2005

Doek gevallen?

- Doek gevallen? Het bureau bestond nog pas een jaartje en we zaten nog in het pand van Ton Winkelman. De opdracht die kwam was duidelijk. Evalueer de effectiviteit van de voorlichting van het Voorlichtingsbureau Vlees. Samen met Ton enkele gesprekken gevoerd. Het was snel duidelijk dat de samenwerking tussen voorlich...

De reus is ontwaakt

- In Milieutijdschrift Arena is een artikel verschenen over de economische groei van China en de gevolgen hiervan voor het milieu. Hoe kunnen we vanuit Nederland deze milieugevolgen positief beïnvloeden? Het artikel is geschreven door Suzanne van der Pijll, manager van de unit Sustainability, en Mascha Middelbeek.

De ziel

- De ziel Wat bindt een 70-tal internationale vertegenwoordigers uit de agrofood sector? Met die vraag liep ik rond op het prestigieuze EFAS seminar, georganiseerd door Wageningen UR en de Harvard Business School. Topondernemers, CEO´s, DG´s, directeuren, het beste niveau was aangezocht om gezamenlijk businesscases te...

Een maatschappelijk dilemma op nanoschaal

- Een maatschappelijk dilemma op nanoschaal In de eerste maand na de introductie verkocht Apple ruim één miljoen stuks van zijn nieuwste muziekspeler, de iPod Nano. Met zijn minieme afmetingen en sexy design is het een populair hebbedingetje geworden. Gezien de aanduiding ziet Apple het begrip nano als positief, het s...

Tussen honger en overgewicht

- Sinds kort zijn wij actief betrokken bij het opzetten van een grote ambitieuze actie om een miljoen schoolkinderen in Ghana dagelijks van een schoolmaaltijd te voorzien, gebaseerd op lokaal verbouwde producten.

Portret Marcel Schuttelaar in Wageningen Update

- In Wageningen Update is een interview verschenen met Marcel Schuttelaar. In dit vier pagina’s tellend interview wordt ingegaan op de aanloopperiode naar de oprichting van Schuttelaar & Partners. Aan bod komen onder meer zijn visie, zijn studententijd, zijn eerste baan, de oprichting van het bureau en de eerste klussen...

Nuchtere kijk op nanotechnologie

- Nanotechnologie kan belangrijke lessen leren uit de introductie van biotechnologie. Bedrijven in de nanotechnologie doen er goed aan rekening te houden met een eventuele maatschappelijke discussie, zeker als het gaat om toepassingen die dicht bij de mens komen, zoals voedingsmiddelen. Fridus Valkema presenteerde samen...

Gastcolumn - Dierendag

- Tussen media september en medio oktober vallen diëtistendag, dierendag en wereldvoedseldag. Wie snapt het verband? Karine Hoenderdos legt het uit.

Dierendag

- Dierendag Tegenwoordig is elke dag een Dag. Op 19 september vierden we de Dag van de diëtist, 24 september was het V-day, 28 september Wereld Hartdag en nog 1 nachtje slapen, dan is het Dierendag. Natuurlijk krijgt mijn Fikkie dan een botje en mijn Minoes een extra luxe blikje, mét toefje peterselie. Zelf leg ik mor...

September 2005

Wakker worden!

- Wakker worden! Door de energiecrisis van de jaren 70 beseften rietsuikerproducenten dat ze eigenlijk schone en duurzame energie produceren: suiker is gematerialiseerde zonne-energie; ‘ampas’, uitgeperst suikerriet, is een prima brandstof; uit het afvalproduct ‘melasse’ kan de universele brandstof ethanol worden gema...

Gastcolumn - wakker worden!

- Af en toe ontvang ik een prikkelend mailtje wat me raakt. In dit geval een noodkreet over de biobased economy. Een expertmeeting in Brussel waar we als bureau aanwezig waren bevestigt dat we als Europa achter lopen. Worden de rollen omgedraaid?

Reactie Teo Wams

- Reactie op column Michiel Korthals Stel je voor, je hebt een winkel gespecialiseerd in dameslingerie. Op zekere dag word je gevraagd te reageren op het verwijt uitsluitend herenonderbroeken aan te bieden. Een vergelijkbare verbijstering maakte zich van mij meester toen me gevraagd werd te reageren op de column van M...

Reactie op gastcolumn Michiel Korthals

- Wij hebben Teo Wams, directeur Natuurbeheer bij de vereniging Natuurmonumenten, gevraagd een reactie te geven op de column van Michiel Korthals. Gastcolumns vertolken natuurlijk de persoonlijke mening van de auteur.

Sail 2005

- Met een veertigtal relaties en medewerkers hebben wij op 20 augustus deelgenomen aan Sail 2005. Vanaf de driemastschoener de Brandaris hebben wij tijdens de zevende editie van dit evenement kunnen genieten van dit spektakel. We kijken terug op een zeer geslaagd evenement.

Gastcolumn - Natuur- en milieubeweging, contraproductief

- Deze week een gastcolumn van Michiel Korthals, hoogleraar Toegepaste Filosofie bij Wageningen Universiteit en Research Center. In zijn column beschrijft hij hoe de natuur- en milieubeweging het grootschalige intensieve boederijsysteem stimuleert en extensief boeren onmogelijk maakt, een wat pittige stellingname.

Gastcolumn: Michiel Korthals

- Natuur- en milieubeweging, contraproductief ‘Stadszicht’, een bloeiend boerenbedrijf aan de rand van het Naardermeer krijgt ongeveer 50% van haar inkomsten uit verkoop aan huis via een goed voorziene verkoopruimte. Stadszicht moet van Natuurmonumenten weg. Het bedrijf zit de plannen voor een moeras in de weg. Het ge...

Ongezonde verwarring

- Ongezonde verwarring Een klein bericht, de Volkskrant van 7 september op pagina 4 over een uitvoerige VN studie naar de gevolgen van de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl. Wat waren we bezorgd in het voorjaar van 1986. Het vee ging naar binnen, spinazie werd vernietigd, de honing bleef nog jarenlang verdacht. In...

Boerenverstand

- Boerenverstand In 1995, precies 10 jaar geleden, zijn we begonnen. Een kantoor voor maatschappelijke communicatie. Het stimuleren van de dialoog tussen partijen. Anticiperen op nieuwe trends, innoveren. Polderen, met nauw oog voor de feiten. Wat zijn de meningen en dan terug naar wat is er echt aan de hand. Wij kozen v...