Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Healthy World Cooperation

 

Tijd voor verandering

In de zomer van 1995 richtte Marcel Schuttelaar een bureau op dat in Nederland volstrekt nieuw was in zijn soort: Schuttelaar & Partners, adviesbureau voor maatschappelijke communicatie BV. Ons bureau richtte zich als eerste met communicatie en advies op het vermaatschappelijken van bedrijven en organisaties. Focusgebieden waren agrofood, milieu en daaraan gerelateerde innovaties.

Marcel Schuttelaar: “Ik had 15 jaar als campagneleider bij consumenten- en milieuorganisaties gewerkt. Samen met mede-aandeelhouder Ton Winkelman voorzag ik dat de markt behoefte had aan die nieuwe expertise. Vanaf het begin gold een ambitieuze doelstelling. Schuttelaar & Partners streefde naar een jaarlijkse omzetgroei van boven de 10%.” Na 20 jaar hebben we nu een omzet bereikt van 6 miljoen euro en werken we voor meer dan 200 klanten.

Groei

De interne organisatie is in die periode meegegroeid. Zo werd het management toebedeeld aan een Management Team. Ook installeerden we een Raad van Advies bestaande uit bekende wetenschappers op onze terreinen, om de koers van de organisatie beter te bewaken.

Onze jaarlijkse serie Maatschappelijke Cafés, waar stakeholders discussiëren over actuele onderwerpen, zijn van groot belang om voeling te houden met onze sociale omgeving. En begin 2000 introduceerden we een certificaathouder-systeem met als doel winstdeling en financiële participatie door medewerkers.


V.l.n.r. Tijmen de Vries, Marcel Schuttelaar, Harry Kager, Ad Nagelkerke, Edwin Hecker, Suzanne van der Pijll, Ronald Hiel,  Joost Schuttelaar

Coöperatie

Nadat het bureau enkele jaren terug een omvang van circa 60 medewerkers bereikte, werd het tijd na te denken over de continuïteit van Schuttelaar & Partners. In de zomer van 2010 is Schuttelaar & Partners verder gegaan als werkmaatschappij van de Healthy World Cooperation U.A.”
Deze nieuwe coöperatie opereert als een holding, dus als bestuurder en 100% aandeelhouder. De twee oprichters van het bureau verkochten hun belang, ook de certificaten van medewerkers zijn teruggekocht. De nieuwe coöperatie wordt bestuurd door zes leden die allen hebben geïnvesteerd in de organisatie. Zij hebben zich voor ten minste vijf jaar aan de Healthy World Cooperation gecommitteerd.

Statutair is geregeld dat de maatschappelijke doelen voorop blijven staan en dat de coöperatie niet kan worden verkocht. De directie van het bureau Schuttelaar & Partners is gedelegeerd aan enkele van de leden. Medewerkers van seniorniveau kunnen op voordracht advieslid worden van de coöperatie om hun visie te laten doorklinken. Tevens is voor een bredere groep medewerkers een nieuwe certificatenregeling ontwikkeld om de binding te versterken.

Driejarenplan

Tegelijk zetten wij een nieuwe businesskoers uit via een driejarenplan dat meer focus en richting geeft. Leidend in deze is de filosofie van ons bureau. We definiëren onze werkgebieden scherper: agrofood en biobased. Onze organisatie biedt op die terreinen communicatie en advies gericht op een gezonde en duurzame wereld. Technische en sociale innovaties krijgen speciale aandacht, omdat dit versnellers zijn van het proces.

Het driejarenplan verbindt en versterkt de operationele acties van de verschillende adviesgroepen. De coöperatie, de nieuwe aansturing, het driejarenplan, het zijn essentiële veranderingen om de organisatie gezond en duurzaam de komende 15 jaar door te loodsen.