Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Keurmerk Sociale Onderneming 

Keurmerk Sociale Onderneming is de ontmoetingsplaats voor bedrijven binnen het MKB die een uitgesproken sociale paragraaf in hun beleid hebben. Ook Schuttelaar & Partners bezit dit keurmerk en ondersteunt de organisatie. Wij waren zelfs het allereerste bedrijf dat dit keurmerk ontving. Het dragen van het Keurmerk Sociale Onderneming is de gecertificeerde erkenning van de sociale betrokkenheid in de samenleving. Bij Keurmerk Sociale Onderneming staat de mens centraal. Dat maakt het Keurmerk uniek.

Missie

De missie van Keurmerk Sociale Onderneming is om een brede beweging in gang te zetten, waarbij zoveel mogelijk bedrijven zich een sociale identiteit aanmeten. Met oog voor het belang van de onderneming, de werknemers en de omgeving waarin zij actief zijn. De centrale positie van de mens is de unieke invalshoek waarop bedrijven beoordeeld worden bij het verkrijgen van het Keurmerk. Schuttelaar & Partners ondersteunt het Keurmerk Sociale Onderneming door jaarlijks een bijdrage te leveren aan het congres.

Visie

Steeds vaker wordt door de samenleving een beroep gedaan op het bedrijfsleven als het gaat om ondersteuning in die samenleving. Bijvoorbeeld bij activiteiten en/of organisaties die zich voor mensen in de maatschappij inzetten, die zonder (financiële) hulp niet kunnen worden georganiseerd. Activiteiten en organisaties op het gebied van welzijn, cultuur en sport.

De steeds meer terugtrekkende overheid uit allerlei voorzieningen is daar mede debet aan. Door deze ontwikkeling wordt de roep vanuit de samenleving steeds sterker op een herpositionering van de wijze waarop mensen om gaan met werk en vrije tijd. En van de plaats van het bedrijfsleven in de samenleving zelf. Een samenleving waar mensen meer oog hebben voor elkaar. Bedrijven kunnen als houder van het Keurmerk laten zien dat zij deze nieuwe plek in de samenleving actief innemen.