Ambitieuze doelen

De ambitie van het project is om meer dan 10.000 koffieboeren een leefbaar inkomen te geven. Ook willen we hun levensonderhoud klimaatbestendiger maken, de sociale en economische positie van vrouwen te versterken en de ecologische omstandigheden verbeteren.

Uit onze inventarisatie bleek dat diverse issues de koffieteelt in Burundi belemmeren. Met name oude koffiestruiken, gebrekkige toegang tot financiering en de impact van een veranderend klimaat spelen een sterke rol. De uitkomsten van deze inventarisatie zijn gevalideerd door lokale experts en vormden de basis voor de volgende fase van het project.

Verjongen koffiebomen

In deze fase, waarin Schuttelaar & Partners de projectcoördinatie doet, werken de verschillende projectpartners onder andere aan het geleidelijk verjongen van koffiebomen door het planten van jonge bomen en klimaatbestendige variëteiten. Daarnaast werken we aan het diversifiëren van percelen met schaduwbomen, groenten en fruit. Om verdere structurele hulp te bieden, geven we trainingen over goede landbouwpraktijken. In totaal hebben inmiddels 434 boeren deelgenomen aan de trainingen.