Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Materialiteitsanalyse voor Agrifirm

Royal Agrifirm Group

Agrifirm is een landbouwcoöperatie waar tienduizend Nederlandse boeren en telers bij aangesloten zijn én een multinationale agri-foodonderneming. De coöperatie heeft een internationaal netwerk van dochterbedrijven gevestigd in 16 landen in Europa, Zuid-Amerika en Azië en een wereldwijd distributienetwerk.

 

Materialiteit 

Agrifirm draagt bij aan een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties. Wat dit daadwerkelijk betekent, verschilt per land. Daarom wil Agrifirm inzicht krijgen in de materiële (belangrijke) onderwerpen voor elk van de strategische kernmarkten: Polen, Brazilië en China.

 

Analyse voor verschillende markten

We ondersteunden de ontwikkeling van een materialiteitsanalyse voor Polen, Brazilië en China. Hierbij onderzochten we welke materiële onderwerpen belangrijk zijn voor de verschillende markten. Daarbij was de vergelijkbaarheid van resultaten tussen regio's een belangrijk aandachtspunt.

 

Impact in de keten

De resultaten van de analyses zijn gebruikt om verder invulling te geven aan het duurzaamheidsbeleid op regionaal niveau. Hiermee kan Agrifirm verdere stappen zetten in het verduurzamen van de in de gehele wereldwijde keten.

Meer weten?

Bel +31 6 58 76 23 64 of
stuur Tijmen de Vries een e-mail.