Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Inzicht reductiemogelijkheden voor Agrifirm

Royal Agrifirm Group

Royal Agrifirm Group wil bijdragen aan een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties. De coöperatieve onderneming heeft een internationaal netwerk van dochterbedrijven gevestigd in 16 landen in Europa, Zuid-Amerika en Azië en een wereldwijd distributienetwerk. In de coöperatie hebben meer dan 10.000 Nederlandse veehouders en telers hun krachten gebundeld.

 

Plastic in kaart

In de landbouw wordt plastic gebruikt voor verschillende toepassingen. Royal Agrifirm Group vroeg ons, namens Sustainable Agriculture Initiative (SAI), om in kaart te brengen hoeveel plastic en welke soorten plastic er wereldwijd worden gebruikt in de landbouwsector.

SAI is een platform waar meer dan 100 organisaties wereldwijd samenwerken om de landbouwsector te verduurzamen, door kennisdeling, innovatie en verbinding.

 

Duik in de literatuur

Om het plasticgebruik in de landbouw in kaart te brengen deden wij literatuuronderzoek. Hierbij gebruikten wij verschillende bronnen, waaronder wetenschappelijke onderzoeken en publicaties van brancheorganisaties. Op basis van deze gegevens brachten wij in kaart hoeveel plastic er jaarlijks in de sector wordt gebruikt, voor welke toepassingen en welke materialen erin worden verwerkt.

 

Op weg naar plasticreductie

Dit onderzoek naar plasticgebruik in de landbouw is een eerste stap naar plasticreductie in de sector. Wanneer bekend is hoeveel plastic er wordt gebruikt en op welke manier kunnen er doelgericht plannen worden gemaakt voor reductie. Minder plastic in de landbouw betekent minder vervuiling, minder kosten én minder belasting op het milieu.

Meer weten?

Bel + 31 6 53 84 91 79 of
stuur Léon Jansen een e-mail.