Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Blockchain in de praktijk

Wat is blockchain?

Blockchain is een technologie om data vast te leggen en te delen. Anders dan in het gebruikelijke model (voor websites, databases etc.) is er geen centrale autoriteit die de data beheerd en beschikbaar stelt, maar wordt de data op veel verschillende plekken decentraal opgeslagen. Iedereen kan erbij. Ook is de informatie versleuteld en is achteraf wijzigen nagenoeg onmogelijk. Blockchain-achtige datasystemen kunnen worden gebruikt om ketens transparanter en duurzamer in te richten.

 

Hoe zetten wij blockchain in?

Wij werken al 25 jaar aan het verduurzamen van landbouw en voedselketen. In de projecten die we doen spelen verschillende stakeholders met uiteenlopende belangen een rol. We weten dan ook dat  puur technische oplossingen, zoals blockchain, niet genoeg zijn om ketenvraagstukken op te pakken. Om de keten echt te verduurzamen blijft mensenwerk van cruciaal belang.

Maar we zien wel dat blockchain ontzettend interessante oplossingen biedt voor ketenvraagstukken. We zien dat de inzet van blockchain, geflankeerd door inhoudelijke kennis, goed multistakeholder beleid en heldere communicatie, wel degelijk interessant kan zijn voor het verbeteren van de leefomstandigheden van  producenten en milieuvriendelijkere productie. Een aantal voorbeelden op een rij:

  • De productauthenticiteit kan beter gewaarborgd worden. 
  • Overmatig en dubbel testen kan worden voorkomen.
  • Inspanningen richting een leefbaar loon en betere landbouwpraktijken kunnen beter door de keten heen worden vastgelegd, gedeeld en gecommuniceerd.
  • Papieren administratie kan worden vervangen voor een betrouwbare registratie in de blockchain.
  • De consument kan veel meer inzicht krijgen in de mensen en het verhaal achter haar voedsel en producten.

Schuttelaar & Partners was één van de eerste partijen die een volledig open food blockchain opzette en succesvol gebruikte om een internationale keten in kaart te brengen, van Cambodjaanse boer tot Nederlandse supermarkt.  ‘Onze’ open food blockchain kan door iedereen worden gebruikt om data te registreren en te delen – onafhankelijk van het type product en de plek in de keten. De gebouwde infrastructuur laat je als het ware de keten ‘in elkaar klikken’ en een simpele zoekfunctie maakt het mogelijk om de data makkelijk tevoorschijn te halen.  Iedereen kan de data inzien en controleren of de informatie geloofwaardig is.

 

Stakeholdermanagement en communicatie

Daarnaast zit onze toegevoegde waarde in die zaken die niet door techniek te (ver)vangen zijn: wij helpen om de juiste actoren in de keten om tafel te krijgen, we faciliteren het formuleren van gezamenlijke duurzaamheidsdoelstellingen en afspraken over het soort data dat - al dan niet in de blockchain - geregistreerd gaat worden. Ook denken we mee over verificatie van informatie, want ook met blockchain geldt GIGO (garbage in – garbage out). Onze  communicatiespecialisten helpen bovendien om de juiste boodschap richting de consument te formuleren. Kortom: stap voor stap werken we met de klant naar een transparantere en duurzamere keten.

 

Voorbeelden

Samen met Oxfam Novib en een verschillende partners in de rijstketen, hebben we BlocRice opgezet. Een blockchainapplicatie die ondersteunend is aan het verbeteren van het inkomen van rijstboeren in Cambodja. Oxfam koos voor ons omdat ze het belangrijk vinden dat de blockchain volledig open, gedistribueerd en transparant is. Maar ook omdat ze het belangrijk vindt samen te werken met een partij die qua stakeholder management, communicatie en procesfacilitatie een belangrijke staat van dienst heeft. Wij vinden het op onze beurt om met een autoriteit als Oxfam te werken aan verbeterde leefomstandigheden in Cambodja.

Meer weten?

Bel +31 6 58 76 23 64 of
stuur Tijmen de Vries een e-mail.