Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw

Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw

De Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw is een initiatief van en wordt ontwikkeld door de BO Akkerbouw, de Rabobank, het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) en de provincie Groningen.

 

Verlies van biodiversiteit

De biodiversiteit in Nederland staat sterk onder druk. De landbouw en andere terreinbeheerders staan daarbij voor de opgave de biodiversiteit, het milieu, het klimaat en de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren. Met de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw wordt een methode ontwikkeld om de impact van de akkerbouwer op de biodiversiteit meetbaar te maken. Hiermee kunnen boeren vanuit de keten beloond worden voor hun prestaties voor biodiversiteit. Wij zijn gevraagd om de projectcoördinatie op ons te nemen.

 

Meten = weten

De Biodiversiteitsmonitor meet door middel van een set van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) de invloed van de bedrijfsvoering op de biodiversiteit op het bedrijf en in de omgeving. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een integrale set van KPI's op het gebied van grondgebruik, bodem, klimaat en milieu, die direct van invloed zijn op de biodiversiteit. 

Door het verzamelen en analyseren van individuele bedrijfsgegevens in de monitor kan de inzet van akkerbouwers voor milieu, klimaat, natuur en landschap op een uniforme en integrale manier gemonitord worden. Ook zullen er regionale pilots worden opgezet om de Biodiveristeitsmonitor te toetsen.

 

Samen werken aan biodiversiteitsherstel

De ontwikkeling van de monitor is onderdeel van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De monitor kan op termijn ook worden ingezet voor specifieke beloningen en waardering van de prestaties, bijvoorbeeld in de vorm van een rentekorting voor leningen bij een bank. Op basis van de kennis verkregen uit de monitor, kunnen we actie ondernemen en sámen het biodiversiteitsverlies ombuigen naar biodiversiteitsherstel.

Meer weten?

Bel +31 6 10 47 28 74 of
stuur Harry Kager een e-mail.