Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Stakeholderstrategie Branchevereniging Organische Reststoffen

BVOR

De Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) is de branchevereniging voor producenten van compost, biomassa en andere biobased producten.

 

Reststoffen in de kringloop

De leden van de BVOR zetten reststoffen om in compost, biomassa en biobased producten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het omzetten van groenafval en bermmaaisel in compost. Compost is een belangrijk product om de bodemkwaliteit van tuinen en landbouwgrond goed te houden. De BVOR vroeg ons te komen tot een doeltreffende boodschap én aanpak om zo het draagvlak voor de inzet van reststoffen door de leden te versterken.

 

Aan de slag met stakeholders

Allereerst interviewden we twaalf interne- en externe stakeholders uit het stakeholderveld van de BVOR. Op basis van deze interviews maakten we een SWOT-analyse waarin de sterke en zwakke punten van de BVOR naar voren komen, evenals de kansen en bedreigingen. Om te komen tot verschillende strategische opties voor de branche stelden we een confrontatiematrix op waarin vier verschillende strategiecategorieën werden onderscheiden; aanvals-, versterkings, verdedigings- en overlevingsstrategieën.

Op basis van de doelen van de BVOR deden we een aanbeveling voor de uit te werken strategische route. Tenslotte werkten we deze aanbeveling uit in een uitgebreide strategienotitie. Dankzij onze kennis over de landbouwsector en het landbouwbeleid waren we in staat om concrete strategische acties te identificeren en helder uit te werken.

 

Werken aan kringlooplandbouw

Compost is een essentieel onderdeel van de kringlooplandbouw en het behoud en de versterking van een goede bodembiodiversiteit. Op basis van de SWOT-analyse en de uitgewerkte strategienotitie gaat het BVOR-bestuur verder en zullen zij de strategische routes voor de BVOR voor de komende paar jaar uitstippelen.

Meer weten?

Bel +31 6 10 47 28 74 of
stuur Harry Kager een e-mail.