Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

MVO-beleid voor Cornelis Vrolijk

Cornelis Vrolijk

Cornelis Vrolijk is een internationaal opererend familiebedrijf dat actief is in de vangst, kweek, verwerking en handel van vis en garnalen. Wereldwijd werken er, inclusief partnerships, ruim 2000 mensen bij Cornelis Vrolijk. Het bedrijf levert een belangrijke bijdrage aan de voedselzekerheid van miljoenen mensen.

 

Visie op duurzaam vissen

De maatschappelijke betrokkenheid bij Cornelis Vrolijk is groot. De organisatie werkt met oog voor gezonde visbestanden, een minimale milieubelasting en het welzijn van haar medewerkers. Het bedrijf heeft ons gevraagd ondersteuning te bieden bij het formuleren van hun visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen en de implementatie daarvan.

 

Beleid en materialiteit

We ondersteunden de afgelopen jaren de MVO-manager bij het opstellen van de MVO-beleidsplannen voor verschillende bedrijfstakken. Verder hebben wij Cornelis Vrolijk begeleid bij het uitvoeren van een materialiteitsanalyse. Daarnaast verzorgen wij de vormgeving van de beleidsplannen en de MVO-jaarverslagen.

 

Verandering in de visserij

Mede door onze ondersteuning heeft Cornelis Vrolijk het door hen ontwikkelde MVO-beleid kunnen structureren en kracht bij kunnen zetten. Het MVO-beleid wordt zichtbaar gemaakt, zowel naar de medewerkers als extern.

Meer weten?

Bel +31 6 53 90 47 19 of
stuur Noreen ter Beke een e-mail.