Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Waardeketenanalyse DBA cacao werkgroep

DBA 

Het IMVO-convenant van de Nederlandse bancaire sector (DBA) is een overeenkomst tussen een coalitie van banken, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid. Samen zetten zij zich in voor een betere naleving van de mensenrechten.

 

Analyse van de keten

De DBA vroeg ons om de om de Cacao-werkgroep te ondersteunen bij het uitvoeren van de waardeketenanalyse voor de cacao-sector en vormgeven van aanbevelingen.

 

Sessies voor de werkgroep

We hebben een aantal werksessies gefaciliteerd om consensus te bereiken over de resultaten en de belangrijkste conclusies van de waardeketen analyse. We hebben de definitieve versie van het rapport opgeleverd, inclusief aanbevelingen voor de DBA.

 

Mensenrechten in beeld

Door middel van de waardeketenanalyse zijn potentiële samenwerkingsgebieden geïdentificeerd om mensenrechtenkwesties in de cacao sector aan te pakken, die een individuele bank niet zelf kan oplossen. De DBA Cacao-werkgroep implementeert momenteel de aanbevelingen die volgen uit de waardeketenanalyse.

 

Nieuwsgierig?

Bekijk hier de 'Cocoa Value Chain Analysis'. 

 

Meer weten?

Bel +31 6 58 76 23 64 of
stuur Tijmen de Vries een e-mail.