Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Online Partnerbijeenkomst voor Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren, kennisinstellingen, overheden en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineen geslagen in de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De stichting werkt aan het ombuigen van biodiversiteitsverlies naar biodiversiteitsherstel.

 

Online Partnerbijeenkomst

De visie van het Deltaplan is dat herstel alleen mogelijk is als we met elkaar samenwerken. Vanuit die visie zijn onze partners betrokken bij verschillende werkgroepen binnen het Deltaplan. Ook wordt er drie keer per jaar een Partnerdag georganiseerd. Zo houden partners elkaar op de hoogte van hun werk, inspireren ze elkaar en worden partners gemotiveerd om stappen te nemen om de biodiversiteit te herstellen. In juni hielden we onze eerste online Partnerdag vanwege de COVID-19 maatregelen. Met succes: meer dan 80 deelnemers keken live mee en na afloop is de opname in totaal bijna 500 keer bekeken.

 

Strakke planning

Een webinar vraagt om een strakke tijdsplanning en inhoudelijk sterke presentaties afgewisseld met interessante filmpjes. Wij verzorgden voor het Deltaplan de technische en praktische organisatie, stelden een draaiboek vast en briefden alle sprekers. Daarnaast verzorgden wij de communicatie voor, tijdens en na de livestream.

 

Samen voor biodiversiteit

We streamden onze webinar via YouTube Live. Kijkers konden zo makkelijk vragen stellen via de live chat. De vragen werden door de voorzitter voorgelegd aan de sprekers. Na het webinar ontvingen we veel positieve reacties van kijkers en moedigden deelnemers elkaar in de chat aan om samen te werken aan biodiversiteitsherstel.

 

Nieuwsgierig?

Bekijk het webinar hieronder terug of lees het verslag van de middag.

 

Meer weten?

Bel + 31 6 12 23 35 35 of
stuur Corlissa van Lohuizen een e-mail.