Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Deltaplan Biodiversiteitsherstel en LIFE IP All4Biodiversity

Deltaplan Biodiversiteitsherstel en LIFE IP All4Biodiversity

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een beweging waarin bedrijven, boeren, natuurorganisaties, kennisinstellingen en overheden intensief samenwerken aan het ombuigen van biodiversiteitsverlies naar herstel. In het programma LIFE IP All4Biodiversity werken verschillende partijen samen om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen. Beide zijn nauw met elkaar verbonden.

Samen biodiversiteit herstellen

De mogelijkheden om tot meer biodiversiteit te komen, zijn heel divers. In de ‘Toolbox voor Biodiversiteit’, ontwikkeld voor LIFE IP All4Biodiversity en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, zijn tools en praktijkvoorbeelden opgenomen die handelingsperspectief bieden voor iedereen die aan de slag wil met biodiversiteitsherstel.

De Toolbox heeft als d­oel de verschillende kennis, tools en praktijkvoorbeelden rondom biodiversiteitsherstel samen te brengen en vindbaar te maken. Voor de thema’s verdienmodellen, gebiedsgerichte samenwerking en monitoring zijn tools en praktijkvoorbeelden opgenomen in de online toolbox. Verder zijn er handvaten opgenomen over hoe verschillende bedrijven en organisaties zelf een bijdrage kunnen leveren om de biodiversiteit op hun eigen terrein te vergroten.

Ga naar de toolbox

 

Kennis voor verandering

Binnen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, LIFE IP All4Biodiversity en al hun partners zijn al veel kennis en praktijkvoorbeelden beschikbaar als het gaat om biodiversiteitsherstel. Deze kennis hebben wij, als projectbureau van het Deltaplan, opgehaald en vertaald naar toegankelijke ‘tools’. Al deze kennis is samengebracht in een online toolbox die wij hebben ontwikkeld en ondergebracht bij Groen Kennisnet, het kennisplatform voor de groene sector. De toolbox wordt de komende tijd steeds verder aangevuld.