Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Communicatiestrategie voor ECDC

Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) heeft tot doel de veiligheid van de Europese burgers ten aanzien van infectieziekten te verbeteren.

 

Communicatie voor een gezonde wereld

ECDC vroeg ons om hen te begeleiden bij de communicatie over hun toekomstig Europees Vaccin Informatieportaal. Hierbij gaat het met name om de juiste doelgroep, de inhoud van de boodschap en het overbrengen ervan (de communicatiemiddelen).  

 

Aan de slag

We deden een studie over de scope van het project en voorzagen de klant van een contentstrategie voor hun toekomstige online portal. Dit deden wij op basis van een tiental interviews met stakeholders, waaronder artsen- en verpleegkundigenverenigingen, academici, nationale en Europese deskundigen op het gebied van de volksgezondheid. Daarnaast analyseerden wij de sociale media in geselecteerde Europese landen.

 

Impact in Europa

In veel Europese landen is het publieke debat over vaccins en vaccinaties gepolariseerd en conflictueus geworden. Als neutrale derde partij luisterden wij naar de verschillende meningen die in de discussie naar voren werden gebracht.  Wij adviseerden het ECDC over hoe we de Europese burgers en zorgverleners op een zo objectief, neutraal en transparant mogelijke manier kunnen bereiken met actuele informatie over vaccins en vaccinaties. Zo werken we aan een gezonde wereld voor iedereen.

Meer weten?

Bel +32 494 55 65 78 of
stuur Bea Rofagha een e-mail.