Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Communicatie rondom IoF2020

Internet of Food and Farm

Het Internet of Food and Farm, ook wel IoF2020 genoemd, is een project dat door de Europese Unie wordt gefinancierd. IoF2020 wil de toepassing van het internet of things in de Europese agri-food sectoren stimuleren. Zo zorgt de organisatie ervoor dat precisielandbouw breed toegepast wordt in 2020.

 

Communicatie en relatie

IoF2020 vroeg ons om samen te werken aan de visuele identiteit, de communicatie en het up-to-date houden van de stakeholders. Ook bouwen we aan een goede relatie met specifieke stakeholders van het IoF2020, waaronder technici, onderzoekers, boeren en beleidsmakers.

 

Ambitieuze doelstellingen

We hebben het communicatie- en het stakeholderbeleid ontwikkeld voor dit Europese initiatief. Op basis van een goed inzicht in de uitdagingen van het project, stelden we duidelijke doelen. Op dit moment werken we aan de implementatie van de strategie. We vertegenwoordigen het IoF2020 bij diverse bijeenkomsten, leggen contact met relevante grootschalige pilotprojecten en ondersteunen leden bij zichtbaarheid en publicatie van onderzoeksresultaten. We springen snel in op nieuwe ontwikkelingen en vragen binnen het project, én ontwikkelen innovatieve tools om de resultaten aan de buitenwereld te presenteren.

 

Community in beweging

Met onze kennis en ervaring ontwikkelen we gebruiksvriendelijke tools en communicatiemiddelen voor IoF2020. We brengen stakeholders in kaart en ontwerpen  een aanpak om ze bij elkaar te brengen. De groep betrokken stakeholders rondom IoF2020 is volop in beweging: in een jaar tijd groeide het aantal betrokkenen van 150 naar 2000! Met actuele berichten op social media en het online H5 Magazine laten we zien wat IoF2020 doet en houden we deze groep up-to-date.

 

Overheidscommunicatie

De overheid, zowel rijk, provincies als gemeenten, maakt veel gebruik van onze inhoudelijke experts om beleid te formuleren en te toetsen. Vanwege onze inhoudelijke kennis van de sectoren voeding, landbouw, gezondheid en energie worden wij regelmatig gevraagd voor het verrichten van beleidsonderzoek en het organiseren van stakeholderbijeenkomsten.

Wij helpen overheden met het uitvoeren van beleidsevaluaties, opzetten van communities en andere samenwerkingsverbanden om beleid uit te voeren en het opstellen van strategische kennis- en innovatieagenda’s.

Lees meer over overheidscommunicatie

 

Nieuwsgierig?

Bekijk dan onderstaande video over IoF2020 of kijk voor meer informatie op de website.  

IoF2020 In a Nutshell from IoF2020 on Vimeo.

Meer weten?

Bel +31 6 21 28 88 03 of
stuur Edwin Hecker een e-mail.