Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Stakeholderassessment en materialiteitsanalyse voor FrieslandCampina Institute

FrieslandCampina Institute

Het FrieslandCampina Institute voorziet voedings- en gezondheidsprofessionals en andere relevante stakeholders van wetenschappelijke informatie via o.a. congressen, E-learnings en praktische tools, met als uiteindelijke doel betere voeding en gezondheid voor iedereen.

 

Zuivel en voeding in België

Het stakeholderveld rondom de thema’s zuivel, voeding en gezondheid is in Nederland goed in beeld. Maar hoe zit het in andere landen waar het FrieslandCampina Institute actief is? Daarom heeft het FrieslandCampina Institute ons gevraagd om te helpen bij het in kaart brengen van relevante stakeholders en het voedingslandschap in België.

 

Stakeholders en materiële onderwerpen in kaart

Door samenwerking tussen de onze kantoren in Nederland en België en een uitgebreide desk research brengen we kennis in en ervaring met de Nederlandse en Belgische voedingswereld samen. Zo kunnen we relevante Belgische stakeholders identificeren en de voedingsrichtlijnen in België in kaart brengen. De stakeholders, de interrelaties en hun standpunten op de thema’s zuivel, voeding en gezondheid zijn vervolgens geplot in de Quickscan en omschreven in een uitgebreid rapport.

 

Betrouwbare kennis

Activiteiten rondom voeding en gezondheid hoeven zich niet te laten tegenhouden door landsgrenzen. Met de analyse van het Belgische stakeholderveld en voedingslandschap helpen we de mogelijkheden te vergroten om deze activiteiten naar België verder uit te breiden, met als doel betrouwbare kennis over voeding en gezondheid beschikbaar te stellen voor voeding- en gezondheidsprofessionals, aansluitend bij de bestaande behoeftes in België.

Meer weten?

Bel 070 318 4444 of
stuur Maud Theelen een e-mail.