Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Workshops en procesbegeleiding voor gemeente Breda

Lokaal Preventieakkoord Breda

In navolging van het Nationaal Preventieakkoord nam gemeente Breda samen met GGD West-Brabant het initiatief om een Lokaal Preventieakkoord te ontwikkelen.

Gezonde leefstijl stimuleren

Het Lokaal Preventieakkoord is een initiatief om de gezonde leefstijl van Nederlanders te stimuleren, door op lokaal niveau gevolg te geven aan de thema’s van het Nationaal Preventieakkoord: overgewicht, roken en alcoholgebruik. Gemeente Breda wilde in het Lokaal Preventieakkoord focussen op overgewicht en roken, en daarin het gedachtegoed van Positieve Gezondheid meenemen. 

Samen aan de slag

Wij hielpen de gemeente Breda een online kick-off met themaworkshops te organiseren, zodat er een vliegende start kon worden gemaakt voor het Lokaal Preventieakkoord. Op deze manier zetten we de eerste afspraken op papier en creëerden we draagvlak bij de lokale partijen. 

Wij zijn met wekelijkse procesbegeleiding aan de slag gegaan. Allereerst bespraken we de hoofdlijnen van het akkoord. Daarnaast werd het gedachtegoed van Positieve Gezondheid geïntegreerd in de voorbereidingen, om zo ook vorm te krijgen in het eindresultaat: het akkoord. Gedurende deze periode waren er strenge COVID-19 maatregelen en was digitaal samenkomen de enige optie. De kick-off werd daarom in samenwerking met ons onlineteam voorbereid. Zo werd op een efficiënte manier de technische communicatie richting de lokale partijen verzorgd en de online omgeving goed ingericht. 

Een vliegende start

Binnen de thema’s Overgewicht en Roken wilde Breda focussen op drie speerpunten: Gezonde Werkvloer, Gezond ouder worden en Gezonde inwoners van Hoge Vucht. Deze drie speerpunten werken wij verder uit tot themaworkshops voor tijdens de kick-off van het Bredaas Lokaal Preventieakkoord.

Lokale partijen gingen onder leiding van een moderator in gesprek over hun ambitie, hun potentiele bijdrage en eventuele samenwerkingen. Op deze manier konden de lokale partijen worden betrokken bij de ontwikkeling van de afspraken en werd er draagvlak voor het akkoord gecreëerd. Allemaal binnen het gedachtegoed Positieve Gezondheid, en met de intentie om uiteindelijk een afspraak te vormen voor het akkoord.

Na de kick-off werd de input van alle aanwezigen gebundeld en ging Breda aan de slag om alle definitieve afspraken op papier te krijgen. Vervolgens verzorgden wij de vormgeving van het akkoord en kon het gepubliceerd worden.   

Ga naar het Akkoord

 

Voor een gezonde wereld

Het Bredaas Lokaal Preventieakkoord is rond! Er moet nog veel gebeuren, maar het begin is er. Binnen de 3 subthema’s vonden er 9 thema workshops plaats, werden er 28 afspraken gemaakt en zijn er 32 publieke en private partijen in het akkoord opgenomen. Zo werken we samen aan een gezonde, duurzame wereld.