Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Aanjagen energietransitie gemeente Den Haag

Het Haags Energie Netwerk

In het Haags Energie Netwerk werken veertig partijen samen aan de versnelling van de energietransitie in Den Haag. Naast de gemeente zelf, maken o.a. de provincie Zuid-Holland, woningcorporaties, energieproducenten en lokale bewonersinitiatieven deel uit van dit netwerk.

Community building en coördinatie

Een netwerk bouwen is één ding, een netwerk levend houden is veel lastiger. Sinds 2019 vervult Schuttelaar en Partners deze taak voor de gemeente Den Haag. Als coördinator van het netwerk verbinden we alle partijen én jagen we het participatieproces aan. Zodat de ambitie om alle gebouwen in Den Haag in 2040 klimaatneutraal te maken concrete invulling krijgt.

Samen met de gemeente en de netwerkleden bepalen we de inhoudelijke agenda van het netwerk. Daarnaast voeren we het secretariaat. We coördineren de tweemaandelijkse bijeenkomsten en we verstevigen het netwerk door bestaande en nieuwe partijen te betrekken. Strategisch en pragmatisch verbinden we alle partijen om de energietransitie in Den Haag vorm te geven.

Meer weten?