Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Support voor verantwoorde kindermarketing

Kindermarketing: wat mag wel en wat niet? 

Onderzoeksbureau Panteia toonde ook dit jaar weer aan dat de regels voor kindermarketing in de Reclamecode Voor Voedingsmiddelen (RVV) nog niet overal consequent wordt toegepast1. Als gevolg hiervan komen kinderen (13 jaar en jonger) te vaak in aanraking met marketing voor ongezonde producten, bijvoorbeeld via social media of (sport)evenementen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit verbetert?  

 

Social media 

In de RVV, gebaseerd op zelfregulering, zijn een aantal regels opgesteld die ervoor moeten zorgen dat kinderen van 13 jaar en jonger, niet of zo min mogelijk worden blootgesteld aan reclame voor ongezonde voedingsmiddelen.  

Via YouTube en Instagram wordt veel reclame gemaakt. Hier is discussie over, mede omdat kinderen onder de 13 jaar officieel geen account mogen aanmaken op deze kanalen. In theorie zijn daar dus geen kinderen van 13 jaar en jonger actief. In de praktijk blijkt echter dat meer dan de helft van de 6 tot en met 12-jarigen op Youtube een account gebruikt. Voor Instagram is dit 88,5 procent, aldus Panteia in hun onderzoek naar marketing voor alcohol en voedingsproducten via sociale media dat werd uitgevoerd in opdracht het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In zijn kamerbrief van 5 juli 2021 noemt demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) onder meer dat voedingsreclame een direct effect heeft op de voedingskennis, de voorkeuren, het koopgedrag en de consumptiepatronen van kinderen.3 In het onderzoek van Panteia gaven kinderen ook aan voedingsproducten te hebben gekocht nadat ze dit op sociale media hadden gezien.2 

 

Voorkom kindermarketing 

Zoals gezegd is er de RVV, echter blijkt er dus een grijs gebied te zijn. Vooral op social media. Daarnaast is niet altijd bekend dat de RVV ook geldt voor bijvoorbeeld de sponsoring van (sport)evenementen.  

Blokhuis noemt in zijn kamerbrief van 9 juli 2021 opnieuw dat hij de reclamecode graag aanscherpt, met als mogelijke vervolgstap wettelijke regulering.4 De eerste opties die in de kamerbrief naar voren komen, zijn het aanscherpen voedingskundige criteria of een leeftijdsverhoging naar 16 of 18 jaar. De laatste is de meest genoemde maatregel door o.a. wetenschappers. Al zal het vervolgens lastig zijn dit goed te monitoren op kindermarketing. Hoe meet je bijvoorbeeld hoeveel kinderen onder een bepaalde leeftijd, bewust of onbewust meekijken? Dat bepaalt namelijk voor een levensmiddelenfabrikant, (fast) food keten of supermarkt in welke mate ze social media kunnen inzetten. 

Kortom, voor de korte termijn valt veel winst te behalen met het consequent toepassen van de RVV, en door vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen weg te blijven uit de omstreden zones. 

 

Onze kennis en diensten  

Schuttelaar & Partners ondersteunt levensmiddelenbedrijven - van retail tot A-merk fabrikanten - bij vragen over verantwoorde marketing. Zo ontwikkelen we tools met een beslisboom zodat op een eenvoudige manier kan worden bepaald welke marketing toegestaan is voor welke producten en doelgroepen, en via welke kanalen. Daarnaast geven we ook advies hoe bedrijven kunnen bijdragen aan een gezondere leefomgeving voor kinderen. We voeren monitoring uit voor bedrijven om te checken of hun marketingcommunicatie voldoet aan de regels voor kindermarketing en we geven advies bij twijfelgevallen of nieuwe situaties, zoals marketing via social media. Op deze manier dragen we bij aan een gezondere leefomgeving voor kinderen en helpen we bedrijven met verantwoorde marketing en het begrijpelijk maken van de regels over kindermarketing voor alle medewerkers. 

 

[1] Panteia, Monitor Kindermarketing voor Voedingsproducten, Meting 2020

[2] Panteia, Marketing voor alcohol en voedingsproducten via sociale media Wet- en regelgeving, werkwijzen, bereik en effecten, 21 juni 2021

[3] Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Kamerbrief over voortgangsrapportage Nationaal Preventieakkoord 2020, 5 juli 2021

[4] Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Kamerbrief over stimuleren van keuze voor gezonde voeding via prijsbeleid, 9 juli 2021

Meer weten?

Bel 070 318 4444 of
stuur Maud Theelen een e-mail.