Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Stakeholdermanagement en strategie voor Landgoed Twickel

Landgoed Twickel

Landgoed Twickel is met ruim 6500 ha het grootste particuliere landgoed in Nederland. De stichting heeft het doel natuur en cultuur te onderhouden, in samenwerking met haar historische betekenis. De pachters, voornamelijk melkveehouders, hebben met hun agrarische bedrijven een belangrijke rol bij het beheer van de landgoederen.

 

Duurzame landbouw

Een van de doelen was het verkennen van scenario’s die de landbouw op Twickel een duurzame economische toekomst geeft. Het eindresultaat is een toekomstplan mét handelingsperspectieven voor de landbouw op landgoed Twickel, dat aansluit bij de ontwikkelingen in de landbouw en in de maatschappij.

 

Met stakeholders om tafel

Onze opdracht bestonden uit vier fases: de inventarisatie & analyse, verkenning van scenario’s, strategieontwikkeling en het toekomstplan mét handelingsperspectief. Gedurende dit proces ontstond de behoefte om deze te toetsen bij de pachters. Dat is gedaan door vier huiskamergesprekken met alle pachters te beleggen.  

 

Thema’s voor de toekomst

Naar aanleiding van deskresearch, een aantal diepte-interviews met pachters en andere partijen en diverse bijeenkomsten, kwamen de drie belangrijke thema’s naar boven. Te weten verwaarding, biodiversiteit & bodemkwaliteit en energie.

Deze thema’s zijn verder uitgewerkt met handelingsperspectieven voor <1 jaar, voor 1 tot 4 jaar en voor de lange termijn (>5 jaar).

Meer weten?