Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Visiedocument Kunstmest 4.0 voor Meststoffen Nederland

Meststoffen Nederland

Meststoffen Nederland is de vereniging voor de Nederlandse meststoffensector en vertegenwoordigt producenten, importeurs en distributeurs van minerale meststoffen.

 

Mest en milieu

De totale landbouwketen, van boer tot retailer, moet de impact op klimaat en milieu verder reduceren. Dit vereist een nieuwe visie op de voedselvoorziening en de rol van (minerale) meststoffen.

 

Visie op mest

Het ontwikkelen van een gedragen visie vraagt veel inzet en toewijding van betrokken partijen. Wij hebben het proces begeleid via inhoudelijke workshops met bestuur, leden, maatschappelijke actoren en experts op het gebied van agrofood. Daarnaast hebben wij geholpen bij de besluitvorming, het formuleren van de positionering, de ambities en bijdrage aan de keten.

 

Magazine voor impact

Het resultaat is een aansprekend vormgegeven visiedocument dat de minerale meststoffensector in staat stelt zich krachtig te positioneren in het maatschappelijke debat. KunstMest 4.0 staat voor het gebruik van onbewerkte organische mest, aangevuld met nutriënten op maat waarvan de oorsprong ook organisch kan zijn. Centraal daarbij staat het doel om meer circulaire grondstoffen te gaan benutten en het advies om meststoffen op de juiste wijze toe te passen: de juiste middelen, in de juiste hoeveelheden, op de juiste plek, op het juiste moment.

 

Nieuwsgierig?

Lees dan hier het magazine KunstMest 4.0.