Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Adviesrapport voor de Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen

Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen

De veehouderij staat voor de grote opgave om vergaand en integraal te verduurzamen. Het  ontwikkelen van innovatieve technieken is hierbij van essentieel belang. Om het innovatieproces verder te versnellen heeft minister Carola Schouten in februari 2020, samen met onder andere vertegenwoordigers van de sector en de decentrale overheden, de Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen ingericht. De Taskforce is ingesteld om de versnelling op het gebied van innovatie van stalsystemen, andere veehouderij-oplossingen en een bijbehorend nieuw systeem van vergunningverlening, toezicht en handhaving vorm te geven.

 

Stakeholderdialoog en opstellen adviesrapport

De Taskforce heeft haar bevindingen op het gebied van innovatieve stalsystemen en beoordeling hiervan vastgelegd in een adviesrapport dat in het Bestuurlijk Overleg van 1 februari 2021 aan minister Carola Schouten en staatssecretaris Stientje van Veldhoven is aangeboden.

Wij hebben de Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen geholpen om te komen tot het adviesrapport ‘Ruimte voor ondernemerschap en innovatie’. Wij ondersteunden de Taskforce bij het afstemmen met stakeholders, het schrijfproces en het visualiseren van soms lastige informatie.

Ga naar het rapport

 

Impact voor een duurzame veehouderij

Het adviesrapport beschrijft de noodzaak om te innoveren om de veehouderij te verduurzamen en innovatie een flinke ‘boost’ te geven.  Van belang is onder meer dat ondernemers ruimte krijgen om te innoveren op hun bedrijf en daarvan als ondernemer voordeel door kunnen behalen. In het adviesrapport wordt ook de transitie naar een systeem waar wordt gestuurd op de werkelijke emissies geschetst. Deze werkelijke emissies kunnen in de toekomst worden gemeten met sensortechniek en bijbehorende datasystemen.

Het adviesrapport wordt omarmd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W), de provincies (IPO), de gemeentes (VNG) en de vertegenwoordigers van de verschillende veehouderijsectoren. Nu is het van belang om door te pakken met de ontwikkeling van een nieuw systeem van vergunningverlening, toezicht en handhaving en het opstarten van pilots in de regio.

 

Nieuwsgierig?

Bekijk hieronder de door ons gemaakte infographic over de route om te komen tot ruimte voor ondernemerschap en innovatie.

Meer weten?

Bel +31 6 10 47 28 74 of
stuur Harry Kager een e-mail.