Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Publiekscampagne over wijziging tabakswet

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zet zich in voor een gezond Nederland. Het ministerie houdt zich onder andere bezig met het preventiebeleid, de voedselveiligheid en de algemene volksgezondheid.

 

Communicatie over wijziging van de tabakswet

Hoe informeer je zoveel mogelijk mensen over het plaatsen van afschrikwekkende foto’s en waarschuwingen op tabaksproducten? Deze vraag zetten wij in opdracht van het Ministerie van VWS om in een publiekscampagne met een simpel en helder concept. De campagne combineert PR-acties met betaalde (online) publiciteit en speelt in op de behoefte van mensen om hun mening online te delen. De campagne werd gelanceerd door staatssecretaris Van Rijn, die de avond voor de ingang van de wetswijziging ook te gast was bij RTL Late Night.

 

Wat je ziet, is wat je krijgt

Met de slogan ‘Wat je ziet, is wat je krijgt’ informeerden wij de consument in de eerste fase over de wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet én de plaatsing van afschrikwekkende foto’s en waarschuwingen op tabaksproducten. De tweede fase van de campagne ontmoedigde mensen om tabak te gebruiken en stimuleerde rokers om te stoppen. De triggerende slogan ‘Wat krijg jij? Als je stopt met roken’ is positief geframed: stoppen levert je iets op.

We benoemden de directe (positieve) gevolgen, omdat uit onderzoek blijkt dat dat eerder effect heeft dan het benoemen van de lange termijn gevolgen. Deze tweede fase sloot aan bij de goede voornemens voor het nieuwe jaar van het publiek. De campagne verliep via banners, straatinterviews, polls op Facebook en Instagram én het bannernetwerk van Sanoma en Google.

 

Overheidscommunicatie

De overheid, zowel rijk, provincies als gemeenten, maakt veel gebruik van onze inhoudelijke experts om beleid te formuleren en te toetsen. Vanwege onze inhoudelijke kennis van de sectoren voeding, landbouw, gezondheid en energie worden wij regelmatig gevraagd voor het verrichten van beleidsonderzoek en het organiseren van stakeholderbijeenkomsten.

Wij helpen overheden met het uitvoeren van beleidsevaluaties, opzetten van communities en andere samenwerkingsverbanden om beleid uit te voeren en het opstellen van strategische kennis- en innovatieagenda’s.

Lees meer over overheidscommunicatie

 

In gesprek over stoppen

De straatinterviews maken het onderwerp (stoppen met) roken toegankelijk, mensen durfden erover te praten op social media. Via een poll konden mensen laagdrempelig en anoniem hun mening delen: wat vonden zij van de afschrikwekkende afbeeldingen (fase 1) en wat zien zij als het belangrijkste voordeel van stoppen met roken (fase 2)? Dit stimuleerde het publiek om na te denken over hun mening en gedrag.

 

Nieuwsgierig?

Bekijk dan de factsheet over de inhoud en de resultaten van de campagne. 

Meer weten?

Bel 06 83 52 60 73 of
stuur Patrick Reijnen een e-mail.