Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Nederlandse Zuivel Organisatie

Vrijuit discussiëren tijdens een Diner Pensant

Hoe kunnen we ons voedingspatroon aanpassen om de milieudruk te verlagen met behoud van de voedingskundige waarde? Tijdens een informeel Diner Pensant is hierover met verschillende stakeholders gediscussieerd.

NZO heeft een onderzoek laten uitvoeren naar hoe we de milieudruk van ons voedingspatroon kunnen verlagen met behoud van de voedingskundige waarde. Hierbij is gekeken wat de rol van zuivel daarin speelt. Deze resultaten zijn in een discussie gedeeld met belangrijke stakeholders.

Uitgangspunten

NZO wilde op basis van dit onderzoek graag een informele discussie met stakeholders vanuit de duurzaamheidshoek en de gezondheidshoek voeren, om te laten zien dat het verlagen van de milieudruk met behoud van de voedingskundige waarde niet zomaar een kwestie is van dierlijke producten te vervangen door plantaardige.

Aanpak

We hebben voorgesteld om een Diner Pensant te organiseren onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. In een informele setting tijdens een etentje kan vrijuit gediscussieerd worden naar aanleiding van een presentatie van het onderzoek dat NZO heeft uit laten voeren. Vanuit ieders discipline is kritisch op het onderzoek gereageerd en zijn standpunten uitgewisseld.

Resultaat

De geanimeerde setting leidde tot een open en eerlijke discussie, waarbij verschillende standpunten zijn uitgewisseld. Ook de NZO heeft - als brancheorganisatie voor de zuivelsector - haar standpunt duidelijk kunnen maken dat de discussie over het verlagen van de milieudruk subtieler is dan het simpelweg vervangen van dierlijke door plantaardige producten.

Lees meer over dit onderwerp op de website van NZO.

Meer weten?

Bel 06 48 98 14 52 of
Stuur Ad Nagelkerke een e-mail.