Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Het verduurzamen van klein maatschappelijk vastgoed voor provincie Zuid-Holland

Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

Eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed hebben vaak te weinig kennis en capaciteit in huis om hun vastgoed te verduurzamen. Daarom biedt de Provincie Zuid-Holland in het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed procesondersteuning voor het verduurzamen van scholen, zorginstellingen, sporthallen, klein-gemeentelijk vastgoed, buurthuizen en cultureel erfgoed. 

Wat doen we tot op heden?

In 2021 hebben we 38 eigenaren van maatschappelijk vastgoed enthousiast gekregen om deel te nemen aan het programma. Er worden grote stappen gezet door te isoleren, slim te ventileren en bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. Daarmee creëren we een gezonde én duurzame omgeving voor de gebruikers van het vastgoed.

Sinds januari 2022 hebben we ons speciaal op de zorg, de buurthuizen en de culturele instellingen gericht. Voor de zorg hebben we een webinar georganiseerd en samenwerking gezocht met de Green Deal Rijnmond. Om buurthuizen en culturele instellingen te vinden die in aanmerking komen hebben we een slimme data-analyse opgezet door kadaster, handelsregister én Rijksmonumentenregister aan elkaar te koppelen. Zo hebben nog eens 53 eigenaren zich kunnen aanmelden, en de verduurzaming is daar nu van start! Daarnaast hebben we voor de Provincie scherp gekregen hoe 44 gemeenten die níet in aanmerking komen voor het programma het beste kunnen worden ondersteund met hun maatschappelijk vastgoed, en we zijn de maatschappelijkvastgoedeigenaren aan het voorbereiden op de komst van een belangrijke subsidieregeling vanuit het Rijk. 

Onze aanpak

In dit meerjarenproject (tot en met 2024), werken wij als duurzaamheidscoaches. Wij informeren en enthousiasmeren gebouweigenaren en activeren ze om concrete verduurzamingsstappen te zetten met hun vastgoed. We vertalen de situatie naar een duidelijke opdracht aan een onafhankelijke technisch adviseur, terwijl wij een oogje houden op het proces en het contact met bijvoorbeeld de gemeente. De ondersteuning is maatwerk en reikt van een stappenplan met praktische maatregelen tot het rondmaken van de business case, financieren, en het contracteren van betrouwbare partijen. 

Als duurzaamheidscoaches vormen we de spil in het netwerk van maatschappelijkvastgoedeigenaren en gemeenten in Zuid-Holland. Naast onze rol in de begeleiding van de deelnemers vormen wij de front office, organiseren we informatiebijeenkomsten, adviseren en communiceren we over het ontzorgingsprogramma, en verzorgen we de kennisdeling.

Meer weten?

Bel 06 83 52 76 01 of
stuur Jelle de Jong een e-mail.