Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Oprichting Platform Innofish

Nederlandse Visserijsector

De Nederlandse Visserijsector bestaat uit veel kleine familiebedrijven en enkele grote ondernemingen. Wij richtten voor deze sector het Platform Innofish op.

 

De aanlandplicht

De aanlandplicht (het verplicht aan land moeten brengen en niet mogen teruggooien van vissoorten waarvoor vangstbeperkingen gelden) stelt Nederlandse vissers voor grote problemen. In het begin wist niemand precies wat de aanlandplicht inhield, welke gevolgen de wet had en welke mogelijke oplossingen er waren. Om daar achter te komen is Platform Innofish opgericht. Platform Innofish is een subsidieproject.

 

Oprichten van het platform

Het verzet tegen de aanlandplicht is altijd groot geweest. Samen met vooruitdenkende ondernemers uit de visserijsector richtten wij Platform Innofish op, om te voorkomen dat de sector te lang bleef hangen in de weerstand en zich hierdoor te laat zou voorbereiden op de inwerkingtreding van de wet. De kern van het platform bestond uit innovatieve ondernemers uit de aanvoer en visketen, en uit vertegenwoordigers van kennisinstellingen. Via ondernemersgesprekken werd kennis gedeeld en gezamenlijk werd er gezocht naar praktische, vernieuwende oplossingen.

 

Werken voor impact

Platform Innofish heeft bijgedragen aan het in kaart brengen van wat de aanlandplicht inhoudt. De gesprekken met visserijondernemers en experts hebben veelbelovende oplossingen in beeld gebracht, waarvan een deel later in praktijk is gebracht. Wij waren coördinator en procesbegeleider van dit project. Een achterliggend doel van Platform Innofish was het netwerk van koplopers in de sector versterken, waarbij werd voortgebouwd op de VIP-klankbordgroep.

 

Nieuwsgierig?

Kijk voor meer informatie op de website van Platform Innofish.