Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Workshop voor leden van RCT Gelderland

RCT Gelderland

Regionaal Centrum voor Technologie (RCT) Gelderland ondersteunt en verbindt bedrijven om te innoveren. Meerdere keren per jaar organiseert ze een experttafel als onderdeel van het project binnen de Strategische Agenda van Regio Valley. Deze wordt mede mogelijk gemaakt door RCT Gelderland, Provincie Gelderland, Regio Foodvalley, VNO-NCW VeluweVallei en Federatie Ondernemerskringen Valleiregio.

 

Nieuwe ideeën in een veranderend voedselsysteem

Ons voedselproductiesysteem staat voor grote uitdagingen. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen op onze wereld voldoende en voedzaam voedsel heeft? Dat we op een duurzame manier gezonde producten (blijven) produceren? En dat we tegelijkertijd het voortbestaan van onze bedrijven garanderen? Kortom, hoe combineren we business, voedsel, gezondheid en duurzaamheid? RCT Gelderland heeft ons gevraagd om een workshop te geven aan deelnemers uit de voedselindustrie om met elkaar de kansen en uitdagingen te bespreken en tot nieuwe oplossingen te komen.

 

Business maken van voedseltransitie

Tijdens de workshop vertelden we de deelnemers over de totstandkoming van ons huidige voedselsysteem. Ook namen we ze mee in de ontwikkelingen op beleidsniveau, de markttrends en praktijkvoorbeelden die wij zien.

Om de deelnemers te inspireren en na te laten denken over de mogelijkheden voor hun bedrijven koppelden we dit aan de modellen voor voedseltransitie en verdienmodellen die we eerder in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontwikkelden. Deze modellen laten zien in welke fase van een transitie is en hoe je hierop kan inspelen als bedrijf. Aan de hand van vier R’en (revalue, reconnect, reformulate en redesign) dachten we samen na over nieuwe bedrijfsideeën voor voedselproducten. “Ik vond het een erg leuke en leerzame middag die precies de puzzelstukjes op de juiste plaats voor me liet vallen.”