Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Ministerie van VWS

Bijna een op de tien zwangere vrouwen rookt gedurende de zwangerschap. Onder laag opgeleiden is dit zelfs ruim een op de vijf. In Nederland komen elke dag veertig kinderen ter wereld die al in de baarmoeder zijn blootgesteld aan tabaksrook. Jaarlijks overlijden minstens 60 baby’s doordat de moeder tijdens de zwangerschap rookt. Honderdduizend baby’s en peuters ondervinden grote gezondheidsschade, zoals luchtweginfecties en astma-aanvallen, doordat ze meeroken met hun ouders.

Zorgprofessionals slaan de handen ineen

Om de krachten te bundelen is de Taskforce Rookvrije Start opgericht, met daarin alle beroepsverenigingen die betrokken zijn bij de zorg voor het ongeboren en jonge kind (NVOG, KNOV, NBVK, AJN, V&VN, NVK, NHG, VVGN, Rookvrij! Allebei). Daarnaast zijn het College Perinatale Zorg, het Trimbos Instituut, ZonMw en het ministerie van VWS partners. Het doel van de Taskforce is dat meer (aanstaande) ouders stoppen met roken en rookvrij blijven. Want elk kind heeft recht op een rookvrije start. De Taskforce bevordert multidisciplinaire zorg, agendeert het onderwerp en verbetert de kennis van professionals.

Schuttelaar & Partners ondersteunt de Taskforce namens het ministerie van VWS met de communicatieaanpak: met een gemeenschappelijke kernboodschap, bij het agenderen van het onderwerp met publicaties in vakbladen, met social media en filmpjes en bij het verbeteren van de kennis van zorgprofessionals.

Samen met de Taskforce gaan we voor een rookvrije start!