Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Sea Sights festival over de toekomst van de kust

Sea Sights Festival

Sea Sights Festival is hét innovatiefestival aan en over de kust. Ieder jaar geeft het meerdaagse festival een kijkje in de toekomst van onze steden aan zee. Exposities, debatten en bijeenkomsten maken deel uit van het programma.

De uitdaging

De kust biedt ons kansen en biedt ons toekomst. Of het nu gaat om energie, voedselvoorziening, klimaat, leven en of werken in onze kuststreken: meer en meer realiseren we ons dat de ant­woorden op grote vraagstukken van zee komen. Dat geldt wereldwijd, dat geldt voor Nederland en dat geldt ook voor kuststad Den Haag.

Onze aanpak

Ieder jaar organiseren wij in samenwerking met Gemeente Den Haag het Sea Sights Festival, waar we nationale en internationale initiatieven tonen. We vertellen inspirerende verhalen én brengen durfdenkers, beleidsmakers en ontwikkelaars met elkaar in contact. Wij zetten sterk in op nieuwe samenwerkingsverbanden, omdat we geloven dat dit een oplossing kan bieden voor complexe vraagstukken als deze.

De impact

Het Sea Sights Festival inspireert beslissers om op een constructieve manier te kijken naar de wisselwerking tussen zee en land. Daarnaast laat Sea Sights een breed publiek kennismaken met de innovaties die hieruit voortvloeien. Een aantal grote opgaven op het gebied van voedsel-, energie- en woonzekerheid krijgen hierdoor een handelingsperspectief. Wij organiseren nieuwe samenwerkingsvormen, communiceren de uitkomsten en creëren draagvlak onder het brede publiek.

Ga voor meer informatie naar www.seasights.nl

 

Meer weten?