Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Signaleren kan je leren

Signaleren kan je leren

Signaleren kan je leren is een campagne die het leren signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld onder de aandacht heeft gebracht. De campagne richtte zich op docenten en professionals in de zorg en in het onderwijs, om zo het onderwerp in te bedden in de lessen.

De uitdaging

Minstens een miljoen professionals kunnen in de praktijk te maken krijgen met huiselijk geweld en kindermishandeling. Niet voor niets is signaleren en handelen volgens de meldcode verplicht. Het Ministerie van VWS wilde het onderwerp onder de aandacht brengen en vroeg ons om een communicatie- en mediastrategie te ontwikkelen.

Onze aanpak

Voor deze campagne vertelden wij het verhaal van de oudere mevrouw Vos en het kind Mira: twee kwetsbare mensen die in aanraking komen met huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is helaas niet altijd op het eerste gezicht te constateren. Het concept liet zien dat de professional ‘het echte verhaal’ wel eerder ziet en adequater kan reageren wanneer deze tijdens de opleiding meer kennis over het onderwerp krijgt aangeboden.

Daarnaast genereerden wij extra aandacht voor huiselijk geweld bij de doelgroep door de website én het delen van kennis op beurzen, symposia en bij opleidingen. Door de combinatie van social media, free & paid publicity (online en print), een actieve PR-strategie en mediapush- benadering brachten wij het onderwerp succesvol onder de aandacht.

De impact

Een prachtig resultaat van de campagne was dat het onderwerp ging leven bij de doelgroep, alsook de bereidheid om dit onderwerp te bespreken met anderen. Verder stegen de online activiteiten rondom het onderwerp Leren Signaleren tijdens de campagneperiode met 300%. Ook het online bereik van het onderwerp vervijfvoudigde naar 1,8 miljoen personen.

Daarnaast verschenen publicaties over huiselijk geweld in vakbladen als HO Management, Sozio en Thema, en zijn advertenties in relevante nieuwsbrieven en op relevante websites geplaatst. Via gerichte paid advertenties op Twitter en LinkedIn bereikten wij meer dan 700.000 mensen binnen de zorg- en onderwijssector.

 

Meer weten?

Bel 06 83 52 60 73 of
stuur Patrick Reijnen een e-mail.