Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Secretariaat van de Smart Food Alliance

Smart Food Alliance

De Smart Food Alliance is opgericht op ons initiatief. De alliantie is opgericht om middelgrote agrofoodbedrijven met elkaar te verbinden, zodat zij zelfstandig en gezamenlijk stappen zetten richting een gezond, circulair en klimaatneutraal voedselsysteem.

De Smart Food Alliance functioneert als een kennis- en inspiratieplatform voor bedrijven, zorgt voor binding tussen de overheid en het bedrijfsleven en ontwikkelt bouwstenen voor de invulling van het toekomstige voedselbeleid. Hierdoor wordt er druk gezet op de transities binnen ons voedselsysteem.

 

Werken aan systeemverandering

Wij bouwen aan een community van middelgrote agrofoodbedrijven uit de hele keten. Samen werken wij aan de realisatie van een gezond, circulair en klimaatneutraal voedselsysteem.   

 

Transitie in versnelling

Als secretariaat van de Smart Food Alliance zetten wij ons in voor kennis- en inzichtontwikkeling, en het delen van ervaringen zodat de innovatieve kracht van de sector wordt versterkt. We organiseren hiervoor o.a. vier keer per jaar een bijeenkomst bij één van de aangesloten bedrijven. Tijdens deze sessies worden recente ontwikkelingen, uitdagingen en kansen die de bedrijven zien besproken en bediscussieerd, om zo de transities in ons voedselsysteem te versnellen. 

Daarnaast zetten wij ons in voor de ontwikkeling van een ‘Deltaplan’ Voedseltransitie: meer regie, kennis en middelen voor een toekomstbestendig voedselsysteem. Samen met de overheid willen wij het voedselbeleid vormgeven en blokkades wegnemen. 

 

Bouwen aan de toekomst

Op dit moment zijn ruim 30 agrofoodbedrijven aangesloten bij de Smart Food Alliance. Zij zetten zelfstandig en gezamenlijk stappen naar een toekomstbestendig voedselsysteem. Het doel is om het komende jaar verder op te schalen en om het ‘Deltaplan’ Voedseltransitie verder uit te werken en te implementeren. Zo zijn we samen op weg om voor 2030 gezond, circulair en klimaatneutraal voedsel te produceren en distribueren.

 

Nieuwsgierig?

Kijk voor meer informatie op de website van de Smart Food Alliance.

Meer weten?

Bel +31 6 34 20 33 67 of
stuur Lisa Bottema een e-mail.