Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Nieuwjaarsontbijt met minister Halbe Zijlstra

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)
Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) draagt namens de Rijksoverheid de zorg voor de belangen van Nederland en Nederlanders in het buitenland. Met consulaire dienstverlening ondersteunen ze Nederlanders die naar het buitenland reizen of er verblijven.

‘Overal Dichtbij met 24/7 BZ’
In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Schuttelaar &Partners de pr-campagne ‘Overal Dichtbij met 24/7 BZ’ gevoerd. Deze opdracht werd door Buitenlandse Zaken na een competitie aan S&P gegund. Het doel van deze campagne is om Nederlandse reizigers voor vertrek te motiveren om zich te verdiepen in de mogelijke risico’s op hun bestemming. Om dit te bereiken zijn stakeholders zoals de reisbranche intensief bij de campagne betrokken.

Nieuwjaarsontbijt met minister Halbe Zijlstra
8 januari j.l. werd tijdens een Nieuwjaarsontbijt met minister Halbe Zijlstr++a de samenwerking met de reisbranche verder aangehaald en verstevigd. Onder leiding van Geraldine Kemper ging de minister in gesprek met vertegenwoordigers van reisorganisaties, alarmcentrales en vakmedia over het belang van een goede reisvoorbereiding. #onbezorgdopreis. De genodigden bestempelden de ontbijtsessie als een welkom initiatief en zouden een jaarlijkse herhaling zeer waarderen!

Online toolkit
Na het Nieuwjaarsontbijt ontvingen alle genodigden; gepersonaliseerd voor stakeholders en vakmedia, een online toolkit samen met de verslaglegging van het ontbijt. Deze toolkit bestond niet alleen uit campagne-uitingen. Ook is er kant-en klaar deelbare content toegevoegd die de stakeholders en vakmedia via hun eigen kanalen (social media, magazines, nieuwsbrieven etc.) kunnen delen. Dit om het voor de stakeholders en vakmedia makkelijker te maken om enerzijds het onderwerp te agenderen en anderzijds extra service te verlenen aan hun klanten en lezers.