Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Stichting Noordzeevis uit Scheveningen

Stichting Noordzeevis uit Scheveningen heeft als doel om op Scheveningen aangelande vis geliefd te maken in de gehele keten; van visser tot consument. In de toekomst wil Stichting Noordzeevis uit Scheveningen de consumptie van Noordzeevis uit Scheveningen stimuleren door het herkenbaar te maken en de verkrijgbaarheid ervan te vergroten. 

Het grootste deel van de in Nederland gevangen vis wordt geëxporteerd. ongeveer 80% verdwijnt linea recta naar de export. In 2015 consumeerde Nederlanders ongeveer 3,5 kilo vis per jaar. Dit is vis uit blik, diepgevroren en verse vis. Buitenshuis consumeerde de Nederlander daarnaast nog eens 1 kilo vis per jaar, dus een totaal van 4,5 kilo per jaar aan vis. Wereldwijd ligt de gemiddelde consumptie van vis op 20 kilo per jaar, een groot verschil met een kustland als Nederland. Kijkend naar de exportcijfers en consumptie lijkt er weinig verbinding te zijn tussen de Nederlandse consument en de Nederlandse visserijsector. Om hier verandering in te brengen is eind 2015 Stichting Noordzeevis uit Scheveningen opgericht. 

De Noordzee is één van de schoonste zeeën ter wereld en leent zich uitstekend voor duurzame visserij. Dat Noordzeevis ondervertegenwoordigd is op de Scheveningse menukaart is een gemiste kans. Schuttelaar & Partners heeft samen met de Rabobank aan de wieg gestaan van deze stichting. Als één van de bestuursleden van deze stichting bepaalt Schuttelaar & Partners de koers. Voorts ondersteunt Schuttelaar & Partners in alle aspecten van haar communicatie en organiseert bijeenkomsten voor stakeholders.

Om de doelen te halen werkt Stichting Noordzeevis uit Scheveningen met ambassadeurs. Deze ambassadeurs zijn ondernemers op Scheveningen met een passie voor Scheveningen en haar vis. Deze vertellen het verhaal van Noordzeevis uit Scheveningen. En slaan zo de handen ineen voor Noordzeevis en de lokale economie.  

Meer weten?