Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Ministerie van VWS en Alles is gezondheid...

Vitaal ouder worden 

We leven steeds langer en het aantal ouderen in onze samenleving neemt enorm toe. In 2015 telde Nederland bijna 3 miljoen mensen van 65 jaar en ouder. In 2040 zijn dat er naar verwachting bijna 5 miljoen! Om deze groeiende groep ouderen zo vitaal mogelijk te houden, hun leefplezier te vergroten en daarmee de zorgkosten te beperken, is aandacht voor preventie noodzakelijk. Vanuit die gedachte startte Schuttelaar & Partners, samen met ‘Alles is gezondheid…’ (AIG) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het project ‘Vitaal ouder worden’. 

Preventie als de sleutel

Met het project kregen we inzicht in wat er al gebeurt en wie er actief zijn op het terrein van ouderen en preventie maar ook hoe dit versneld, verbreed en versterkt kan worden. 

We vonden meer dan 160 lokale en landelijke activiteiten en interventies op het gebied van ouderen en preventie, uitgevoerd door meer dan 60 organisaties. Daarnaast spraken we met stakeholders, waaronder zorgverleners, ouderenbonden, wetenschappers, bedrijfsleven en politiek, maar ook in focusgroepen met ouderen zelf over hoe bestaande activiteiten bij kunnen dragen aan preventie van gezondheidsproblemen.

Een Maatschappelijk Café ‘Langer Vitaal’ dat op 30 november 2015 plaatsvond, bracht 140 deelnemers van vele verschillende organisaties, die werken aan preventie van gezondheidsproblemen bij ouderen, samen. 

Oproep tot een maatschappelijk netwerk 

Een van de resultaten was de constatering dat preventie prominenter op de lokale en landelijke politieke agenda zou moeten. Daarnaast deelden stakeholders issues als ‘hoe bereik ik ouderen’, ‘hoe deel ik mijn opgedane kennis’ en ‘hoe verbind ik mijn en andere organisatie met elkaar’. Vaststaat dat er veel verschillende partijen en initiatieven op het gebied van ouderen en preventie zijn die veelal niet altijd goed van elkaar weten wat ze doen.

Schuttelaar & Partners pleit er dan ook voor om met elkaar een maatschappelijk netwerk te vormen om preventie en ouderen stevig(er) op de kaart te zetten. Hierdoor kunnen organisaties de mooie activiteiten, die zij nu al uitvoeren, versterken en meer zichtbaar maken. En dat alles met als hoogste doel  om voor meer ouderen meer leefplezier met meer gezonde levensjaren te realiseren.

Lees ook ons rapport en bekijk het filmpje waarin mensen vertellen hoe zij over gezondheid en preventie denken.