Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Wessanen

De reis naar een groene toekomst van Wessanen

In 2015 is Wessanen gestart aan haar ‘journey to a green future’, waarbij de focus op duurzame en gezonde voedingsmiddelen sterker is benadrukt. Dit profiel hebben we richting stakeholders in het kader van het 250-jarige jubileum helpen versterken.

Uitgangspunten

Wessanen heeft gekozen voor een heldere strategie: de leider te worden in gezonde en duurzame voeding in Europa. Niet alleen hoort hier een nieuwe corporate identity bij, maar ook heldere communicatie. De communicatie richt zich op de belangrijkste stakeholdergroepen, te weten NGO’s en experts, Wessanen’s klanten, (toekomstige) medewerkers en (toekomstige) investeerders.

Aanpak

Na verschillende strategische sessies, hebben we voorgesteld om een dag te organiseren die in het teken staat van het 250-jarige jubileum en Wessanen’s reis naar een groene toekomst. We hebben een inhoudelijk symposium voor stakeholders georganiseerd, inclusief verschillende workshops, een persbijeenkomst en een mooi feest.

Resultaat

De dag gaf op informele en inhoudelijke wijze invulling aan de strategie en visie van Wessanen en heeft er onder andere toe geleid dat deze sterker zijn benadrukt in de voor Wessanen relevante media. Daarnaast heeft de dag gefungeerd als een prima podium om de banden met klanten en medewerkers te versterken.

Lees meer over dit onderwerp en kijk het filmpje terug › 

Meer weten?

Bel 06 48 98 14 52 of
stuur Ad Nagelkerke een e-mail.