Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Marcel Schuttelaar

100 dagen Balkenende

Nadat het regeerakkoord in sneltreinvaart was opgesteld, besloot het nieuwe kabinet het land in te trekken. Honderd dagen luisteren naar de burgers in het land. Communicatief werd de show strak geregisseerd door Jack de Vries, de adviseur van Balkenende. Misschien wel wat te strak, want de reacties uit de media waren overwegend negatief.

De ideeën uit de samenleving die door het kabinet omarmd werden hadden inderdaad iets petiterigs. En het beeld van een stuurloos land gedurende 100 dagen was voor veel commentatoren natuurlijk té verleidelijk om te laten passeren. Een beetje te makkelijk als u het mij vraagt. Het is niet meer dan logisch dat een nieuwe minister zich grondig oriënteert. Met het veld de mogelijkheden uit het regeerakkoord doorneemt. De kracht van het ambtelijke apparaat verkent.

Iedere minister zet hierin natuurlijk zijn of haar eigen accenten. Jacqueline Cramer gaf een aardig inzicht in haar aanpak in het Radioprogramma ‘Vroege Vogels’: “Ik hoefde niet zo nodig het land in, ik kom er net vandaan. Dus heb ik allerlei partijen uitgenodigd met mij te bespreken hoe we de ambitieuze klimaatdoelstellingen gaan halen. Of hoe we Nederland mooier kunnen maken. Dat lijkt me een vrij efficiënte werkwijze”.

Als bureau volgen we de plannen van het kabinet natuurlijk nauwgezet. Vooral als het duurzaamheid en gezondheid betreft. Om met dat laatste te beginnen. Onze gezondheidsexperts zijn op zijn zachtst gezegd ‘not amused’. Het kabinet maakt geen werk van preventie. Waar is het plan om obesitas serieus aan te pakken. Voorlichting over gezond leven te intensiveren, de mensen meer te laten bewegen. En de omslag van geld stoppen in genezen naar investeren in voorkomen! Ze is er niet. “Geen geld, geen plan, geen actie”, zo simpel is het.

Onze milieuexperts zijn positiever. Het kabinet wil ruim baan voor eerlijke en sociaal verantwoorde producten. Veel aandacht is er voor een vitaal en mooi platteland en voor de natuur. De uiterst ambitieuze klimaatdoelstelling wil het kabinet realiseren door in te zetten op innovatie en door sectoren uit te dagen zelf met ambitieuze plannen te komen. Dat lijkt een verstandige koers.

Op het gebied van dierenwelzijn is een vrij lage ambitie neergezet. In 2011 worden productiedieren en gezelschapsdieren beter behandeld en moet 5% van de stallen integraal duurzaam en diervriendelijk zijn, waarbij voldaan wordt aan dierenwelzijneisen die verder gaan dan de huidige wettelijke eisen. Ik constateer dat de samenleving in veel gevallen al verder is. Ik noem een paar voorbeelden. Het initiatief van de Stichting Weidegang om koeien zo veel mogelijk in de wei te houden. Het burgerinitiatief `stop fout vlees´ en recent nog de succesvolle inzet van Wakker Dier om het onverdoofd castreren op de maatschappelijke agenda te zetten.

Onze adviseurs op het gebied van biotechnologie en innovatie zijn redelijk positief over de kabinetsplannen. Innovatie en R&D staan wederom hoog op de agenda van het kabinet. Kennis moet een belangrijk exportproduct worden. De innovatieagenda is bovendien verbreed naar sectoren met grote maatschappelijke uitdagingen: de zorg, het onderwijs, energie en water. En er is extra geld. Prima!

Tenslotte, het kabinet zet in op de participatie van burgers. Meedoen dus. Meer mensen aan het werk, langer werken. Een maatschappelijke stage voor jongeren. Nog meer aandacht voor inburgering. En natuurlijk de gezamenlijke aanpak van de 40 prachtwijken. Een vraagstuk dat terecht een stevig actieplan vraagt. Ella Vogelaar bezoekt jaarlijks elk van die veertig wijken om persoonlijk de voortgang te kunnen aanschouwen. In dialoog met de samenleving wil dit kabinet resultaten boeken. Zo hoort dat tegenwoordig. Maar wel vanuit een sterke eigen missie.

Marcel Schuttelaar