skip-to-main-content

Landbouw

Toekomstbestendige landbouw en transparante waardeketens

De landbouw staat voor de opgave haar milieuvoetafdruk verder te verlagen, klimaatbestendiger en natuurinclusiever te worden en te blijven zorgen voor voldoende voedsel voor een groeiende wereldbevolking. Het is daarbij cruciaal dat de keuze voor een duurzamere bedrijfsvoering een eerlijk inkomen oplevert voor boeren en hun werknemers. Alle schakels in de agrofoodketen spelen hierbij een belangrijke rol. Wij adviseren onze klanten hoe zij kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige landbouw en transparante waardeketens.