skip-to-main-content

Landbouw

Toekomstbestendige landbouw

De landbouw van de toekomst is klimaatvriendelijker, natuurinclusiever en met minimale emissies naar lucht, grond- en oppervlaktewater. Boeren krijgen een eerlijke beloning voor hun duurzaamheidsprestaties en hebben een lange-termijn toekomstperspectief. In veel van onze projecten op het gebied van duurzame landbouw speelt boerenparticipatie en betrokkenheid van maatschappelijke stakeholders een belangrijke rol. Met hun inzichten en praktijkervaringen helpen we nieuwe stappen op het gebied van duurzame landbouw goed te laten landen in de boerenpraktijk en het maatschappelijk veld.

Wij helpen onze klanten de landbouw van de toekomst te realiseren door strategie-ontwikkeling, stakeholderdialoog en beleidsverkenningen.

Impact maken?

Harry Kager helpt je graag verder

Wat we doen

Strategie

Wij adviseren overheden en bedrijven over het realiseren van klimaatdoelen in de landbouw, stikstofreductie, het beter sluiten van kringlopen, het onafhankelijker worden van chemische gewasbescherming en het realiseren van een meer biodiverse landbouw.

Communicatie

Met webinars, events, campagnes, magazines, inspiratiesessies en andere communicatietools brengen we duurzaamheidsprestaties die boeren leveren over de bühne, zorgen we dat resultaten van wetenschappelijk onderzoek landen in de boerenpraktijk en stimuleren we innovatie.

Online tools

We bouwen kennisplatforms en websites op het gebied van duurzame landbouw. Met deze middelen maken we nieuwe kennis uit onderzoek toegankelijk voor toepassing in de boerenpraktijk.

Research dissemination

We build research communities and create effective communications about impactful research.

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven?