skip-to-main-content

Consultant

Joëlle de Pee

Als Consultant Voedseltransitie zet ik mij in voor de ontwikkeling van een duurzame en toekomstbestendige landbouwsector. Samen met mijn team staan wij voor de uitdaging om in het huidige landbouwsysteem meer harmonie te creëren tussen mens, dier en milieu, en tegelijkertijd de positie van agrariërs te versterken. In deze rol koester ik mijn ambitie om bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzaam voedselsysteem dat aansluit op de hedendaagse uitdagingen.

Over Joëlle

Ik heb een agrarische achtergrond vanuit de opleiding Dier- en Veehouderij en de master Global en Sustainable Animal Production in Wageningen. Voordat ik bij Schuttelaar & Partners aan de slag ging, heb ik veel samengewerkt met agrariërs op het thema duurzaam bodembeheer vanuit de principes van regeneratieve landbouw. Met deze praktijkkennis en kennis van het stakeholderveld ben ik bij Schuttelaar & Partners aan de slag gegaan voor onze klanten vanuit de agrarische sector en specifiek de zuivelsector.