skip-to-main-content

Voeding

Gezond en duurzaam voedsel

Meer dan ooit is er vanuit de maatschappij behoefte aan duurzaam, gezond en betaalbaar voedsel. Wij helpen onze klanten in alle schakels van de agrofoodketen bij de ontwikkeling en uitrol van een strategie om hun aanbod duurzamer en gezonder te maken en hiermee hun marktpositie te versterken. We helpen bedrijven bij hun strategische positionering en (marketing)communicatie over gezonde en duurzame voedingsmiddelen. 

Wij geloven in de kracht van samenwerking tussen bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen om te komen tot een gezonder en duurzamer voedselsysteem. Hiertoe ontwikkelen we innovatieve platforms en allianties, en adviseren overheden over de versnelling van de voedseltransitie.

Impact maken?

Suzanne van der Pijll helpt je graag verder

Wat we doen

Duurzaamheidspositionering

Bedrijven helpen met strategische positionering en marketingcommunicatie over gezonde en duurzame voeding.

Netto nul klimaatstrategie

Het ondersteunen van onze klanten bij het realiseren van hun netto nul ambities door het ontwikkelen van een concrete en wetenschappelijk onderbouwde klimaatstrategie (in lijn met het GHG Protocol en/of SBTI).

Circulaire verpakkingsstrategie

Ontwikkeling van een circulaire verpakkingsstrategie en het rapporteren over de voortgang op een transparante en authentieke manier.

Voedingskundig (marketing)advies

Het adviseren van bedrijven over de mogelijkheden om de voedingswaarde van hun producten te verbeteren en het adviseren of de marketingcommunicatie in lijn is met de (zelfregulerende) reclame- en marketingrichtlijnen.

Innovatieve platforms

Ontwikkelen en faciliteren van business platforms en publiek-private allianties die de transitie naar een gezond, duurzaam en eerlijk voedselsysteem versnellen.

Voedseltransitie

Overheden (gemeenten, provincies en Rijksoverheid) adviseren over de versnelling van de voedseltransitie.

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven?