skip-to-main-content

Senior Managing Consultant

Margo Meijerink

Als je de agrofoodsector wilt verduurzamen, dan helpt het als je de sector van binnenuit kent. Weet hoe er aan de keukentafel gesproken wordt, hoe gebiedsprocessen in de praktijk werken en hoe er vanuit de keten gestuurd wordt op verduurzaming. Binnen Schuttelaar & Partners kan ik die kennis combineren met de kennis van collega’s over de agrofoodsector, beleid en creatieve communicatieconcepten. Een mooie combinatie!

Over Margo

Ik werk vanuit Schuttelaar & Partners voor het Deltaplan biodiversiteitsherstel voor de werkgroepen Verdienmodellen en Gebiedsgerichte samenwerking. Ik werk in diverse trajecten aan het verminderen van emissies uit de veehouderij. Bij mijn vorige werkgever was ik intensief betrokken bij diverse (gebieds)processen om natuur te herstellen en landbouw te versterken. Ook was ik actief voor de Duurzame Zuivelketen; een initiatief om de melkveehouderij te verduurzamen.