skip-to-main-content

Voeding

Duurzame verpakkingen

De transitie naar een circulaire economie zonder zwerfafval vereist duurzaam gebruik van (voedsel)verpakkingen. Wij helpen klanten met het vaststellen van de gevolgen van nieuwe verpakkingswetgeving voor hun verpakkingsportfolio. Wij kennen de materie, stakeholders, de maatschappelijke discussies en het beleid in Nederland en andere Europese lidstaten. Samen verkennen en ontwikkelen we strategieën om duurzamere materialen te gebruiken. Dit doen wij door het geven van inhoudelijk verpakkingsadvies, het opstellen van een verpakkingsbeleid en door ondersteuning in de communicatie.

Wij geloven in de kracht van samenwerking binnen de verpakkingswereld. Daarom helpen we partijen bij het ontwikkelen van platforms en allianties.  

Impact maken?

Wido van Drecht helpt je graag verder

Wat we doen

Verpakkingsstrategie- en implementatie

Wij bieden deskundig advies over de mogelijkheden om verpakkingen te verduurzamen, zoals reduceren, hergebruik of recycling. We ondersteunen hierbij ook in de implementatie. Denk bijvoorbeeld aan implementatie van hergebruik of het opstellen van technische dossiers rondom essentiële eisen.

SUP-scan

Sinds 2021 geldt de Single Use Plastics (SUP) wetgeving. Wij kennen de wet-geving en ondersteunen bedrijven met het vaststellen van de gevolgen. Met een SUP-scan lopen we het product/verpakkingsportfolio door. We stellen vast welke producten onder de SUP-wetgeving vallen en wat de volgende stappen zijn.

Communicatie

Wij helpen bedrijven met interne communicatie en (marketing)communicatie voor klanten en leveranciers over hun verpakkingsbeleid.

Beleidsmonitoring en analyse

Wij volgen de regelgeving op het gebied van verpakkingen en afval nauwlettend. Denk bijvoorbeeld aan de 'Packaging en Packaging Waste Regulation' (PPWR) en de Essentiële Eisen. Wij houden bedrijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, en de impact daarvan op hun activiteiten.

Faciliteren van samenwerkingsverbanden

Samenwerking tussen ketenpartijen helpt om tot ingrijpende innovaties te komen. Wij faciliteren samenwerkingsverbanden met het ontwikkelen van communicatiemiddelen en het organiseren van bijeenkomsten. Zo zijn wij de communicatiepartner van PlasticPact NL en kennispartner van het KIDV.

Stakeholderdialoog

Voor onze klanten organiseren wij evenementen en bilaterale ontmoetingen met stakeholders en beleidsmakers. Hiermee brengen wij de positie van de klant in beeld bij relevante partijen en proberen we allianties te smeden.

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven?