Uitstekende recycle-eigenschappen

Via factsheets, een geschikte website en social media voeren we de dialoog met ketenpartijen, overheid en het bedrijfsleven. Om het beeld over blik te veranderen en te versterken, zetten we regelmatig mediacampagnes in. Daarnaast informeren het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid over de laatste ontwikkelingen rondom de toepassingen en de uitstekende recycle-eigenschappen van blik.

Structurele aandacht

Via verschillende wegen promoten we de duurzame inzet van blik. We organiseerden een bijeenkomst met een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden van MVN. Voedselproducenten, beleidmakers en MVN gingen in gesprek over de kansen voor blik als duurzame verpakking. We ontwikkelden een website die voor MVN een effectief platform biedt om de door ons verzamelde informatie toegankelijk te maken. Social media zetten we in voor structurele aandacht voor de duurzame eigenschappen van dit product. Voor alle activiteiten maken we de plannen concreet in nauwe samenwerking met de werkgroep Communicatie en PR en verschillende leden van MVN.