Introductie nieuwe verpakking

Door interviews met medewerkers en het bestuderen van projectplannen en andere informatie werd de rode draad snel duidelijk en konden we het duurzaamheidsverhaal van Riedel op papier zetten.

Een van de onderdelen in het verhaal van Riedel is verpakkingen. De aanleiding om hier met Riedel op in te zoomen is de introductie van een 330 ml kartonnen meeneemverpakking. Schuttelaar & Partners adviseerde zowel inhoudelijk als communicatief over de introductie van de nieuwe verpakking. We brachten relevante stakeholders in beeld, adviseerden bij de beoordeling van de LCA (life cycle analysis) door deskundigen en het communicatietraject.