Algen en zeewieren hebben de potentie om aan de mondiale voedselvoorziening bij te dragen. Duidelijke afspraken over de kwaliteit en veiligheid van algen op Europees niveau zorgen voor een groter vertrouwen in de markt. Hierdoor heeft deze duurzame sector kans om te groeien.

Het Europese proces om tot afspraken te komen (normalisatie) vindt plaats in acht verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen bestaan uit experts uit de verschillende Europese lidstaten die de normen gezamenlijk ontwikkelen. NEN en een externe voorzitter begeleiden de belanghebbende partijen die deelnemen bij het maken van deze afspraken.

Strategisch adviseur Marjolein van der Spiegel is voorzitter van werkgroep CEN/TC 454/WG 4. Tussen 2018 en 2021 heeft deze werkgroep een technisch rapport CEN/TR 17559:2022 ontwikkeld dat een overzicht geeft van limieten, procedures en analytische methoden voor de toepassing van algen als voedingsmiddel of diervoeder. Tussen 2022 en 2024 is deze werkgroep bezig met het ontwikkelen van een gestandaardiseerde methode voor het bepalen van anorganisch arseen in algen.