skip-to-main-content

Voeding

Markttoelating Novel Foods

De overgang naar een duurzamer voedselsysteem vergt innovatie. Veel innovatieve bedrijven ontwikkelen een breed scala aan nieuwe duurzame voedingsproducten. Wij ondersteunen deze bedrijven om innovatieve producten op de markt te brengen door ervoor te zorgen dat deze producten voldoen aan de EU-regelgeving. Bedrijven worden door het hele proces van de procedure voor nieuwe voedingsmiddelen geloodst. Voor investeerders voeren wij second opinions en due diligence controles uit. Bovendien helpen wij bij de toelating van nieuwe voedingsmiddelen in landen buiten de EU, zoals het VK, Singapore en de VS. Ons Food Compliance team bestaat uit deskundigen op het gebied van levensmiddelentechnologie, voedselveiligheid, toxicologie, laboratoriumanalyses, voeding en gezondheid, innamebeoordelingen, wetgeving en voedselkwaliteitsmanagement.

Impact maken?

Marjolein van der Spiegel helpt je graag verder

Wat we doen

Novel food dossiers

Wij ondersteunen bedrijven bij het samenstellen en indienen van Novel Food dossiers voor de EU en niet EU-landen zoals VK, VS en Singapore. Bovendien helpen wij bij het verstrekken van aanvullende informatie voor verzoeken na indiening en de communicatie met de Europese autoriteiten.

Novelty status

We geven advies over de novelty status van een product en kunnen desgewenst ook een technisch dossier opstellen en indienen voor een formele consultatieaanvraag bij de daarvoor bevoegde autoriteit.

Due diligence-beoordelingen

Voor investeerders voeren we due diligence checks uit naar de novelty status, verwachte tijd en kosten, indieningsstrategieën, naleving van wetgeving, en volledigheid en wetenschappelijke onderbouwing van veiligheids- en gezondheidsclaimdossiers.

Dossiers over levensmiddelenadditieven

We ondersteunen bedrijven bij het opstellen en indienen van dossiers voor de markttoelating van levensmiddelenadditieven. Verder helpen wij bij het verzamelen en aanleveren van aanvullende informatie na indiening, en communicatie met de Europese autoriteiten.

Gezondheidsclaims en suitability dossiers

Wij helpen bij het opstellen of verifiëren van gezondheidsclaims en suitability dossiers voor voedingsmiddelen voor specifieke doelgroepen. Daarbij geven we advies bij het opzetten en evalueren van humane studies.

Etikettering

Op verzoek van bedrijven toetsen we of de etikettering van hun producten voldoet aan de EU-regelgeving wat betreft de volledigheid van gedeclareerde informatie, gebruikte ingrediënten, naamgeving en de toegestane gebruikswijze.

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven?