skip-to-main-content

Gezondheid

Toegankelijke gezondheidszorg

Infectieziekten, kanker, obesitas, dementie, hart en vaatziekten. Grote medische uitdagingen die ons doel van een gezonde en vitale samenleving onder druk zetten. De kans is helaas groot dat je in je leven te maken krijgt met één of meerdere van deze aandoeningen. Gelukkig zit de wetenschap niet stil. Revolutionaire biomedische innovaties om ziektes te voorkomen, herkennen en behandelen volgen elkaar in hoog tempo op. Dit biedt kansen, maar de praktijk is weerbarstig. Duurzame toegang tot medische innovaties is wat ons betreft een van de sleutels naar een gezonde samenleving, maar de wetenschap wordt met argwaan bekeken en innovatie in de zorg wordt te vaak gereduceerd tot een discussie over geld. Het in de praktijk brengen van nieuwe kennis en innovaties vergt daarom heldere communicatie en samenwerking. 

Wij helpen je verbinden. We combineren onze inhoudelijke kennis in de life sciences met expertise op het gebied van strategie, communicatie, public affairs en stakeholderdialoog.

Impact maken?

Peter Thijssen helpt je graag verder

Wat we doen

Strategie voor gezondheid

Wat willen we bereiken en hoe komen we daar? Centrale vragen bij het ontwikkelen van een goede strategie. We helpen je bij het formuleren van kernwaarden, visie en missie, doelen en ondersteunen bij de praktische implementatie van een nieuwe strategie.

Communicatie medische innovaties

Vanuit een heldere strategie helpen we je om je doelgroepen te bereiken. Social media, podcasts en webinars, maar ook een event in de wijk of een gedrukt magazine – onze communicatie-gereedschapskist zit bomvol. We snappen de medische innovatie waar jij aan werkt, kennen de doelgroepen en samen met onze in house designers en developers gaan we van een duidelijk plan naar volledige uitvoering.

Public Affairs

Jouw issue onder de aandacht krijgen bij beleidsmakers en politici, dat is waar onze public affairs specialisten bij helpen. Op een transparante manier en altijd vanuit de inhoud.

Maatschappelijk Café

Verandering bereik je samen. Je komt pas echt verder als je de dialoog aangaat over gezondheid en medische innovatie. In diepte interviews, via focusgroepen of via een groot event zoals een maatschappelijk café brengen we je in contact met jouw stakeholders. We verzorgen de inhoud en ontzorgen je volledig.

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven?