Een levendig debat

Op 16 februari kwamen zo’n zeventig deelnemers samen in Nieuwspoort om te praten over het vaccinatiestelsel. Met deze brede vertegenwoordiging van o.a. het ministerie van VWS, het RIVM, patiëntenverenigingen, adviesorganen, de GGD’s, reizigersvaccinaties, farmaceuten en wetenschappers gingen we in gesprek over de uitdagingen en kansen voor het vaccinatiebeleid. 

Opvallende uitkomsten

Tijdens het debat vlogen de argumenten over en weer om de mensen aan de andere kant te overtuigen. En waar Nederland steeds meer polariseert, liet de hoeveelheid deelnemers die overliep zien dat het hier ging om een groep mensen die openstaat voor elkaars argumenten. Zo begon de zaal met een vrij eensgezinde oneens op de stelling “Elke huisarts moet 40% van de tijd aan preventieve maatregelen besteden”, na verloop van tijd eindigde dit in een gelijkspel voor de eens en oneens zijde. Benieuwd naar alle uitkomsten van de stellingen? Klik hier voor een uitgebreider verslag van de resultaten.

Deze bijeenkomst benadrukte de gezamenlijke behoefte aan een eenduidig vaccinatiesysteem in Nederland, waarbij het belang van de burger voorop staat. Laten we daar de komende tijd samen verder aan werken!

Toegevoegde waarde van een Maatschappelijk Café

Het unieke concept van een Maatschappelijk Café zorgt ervoor dat deelnemers op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek gaan. We begonnen de bijeenkomst met een aantal inleidende presentaties met als doel het publiek alvast te prikkelen en op hetzelfde kennisniveau te krijgen. Tijdens deze presentaties werden de verschillende perspectieven op het vaccinatiestelsel belicht. Aan de hand van scherpe stellingen, en onder deskundige leiding van Roderik van den Bos van de debatacademie, was het tijd voor de deelnemers om hun argumenten op tafel te leggen. Deze inhoudelijke sessies werden afgewisseld met een diner en borrel om discussies onderling voort te zetten en connecties te verstevigen.

Dit energieke concept van een Maatschappelijk Café geeft iedere deelnemer de mogelijkheid om hun mening te laten horen.